Pytania Inwestorów: rozwój, akwizycja, zakupy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pytania Inwestorów: rozwój, akwizycja, zakupy
Data publikacji: 28.09.2016Zapraszamy na kolejną część wpisów z serii Pytania Inwestorów, gdzie publikujemy pogrupowane tematycznie pytania otrzymywane od inwestorów zainteresowanych spółką, wraz z naszymi odpowiedziami na nie. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A stawia na rozwój swojej polityki informacyjnej, czego wyrazem jest otwarta i aktywna komunikacja z inwestorem.


Chętnie i niezwłocznie odpowiadamy na pytania nadsyłane różnymi kanałami komunikacji, oferujemy też możliwość spotkania i rozmowy z Zarządem spółki. Mamy nadzieję na rozwój tego trendu na polskiej Giełdzie. Jak wskazują badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jakość komunikacji spółek ciągle się pogarsza. Zgodnie z zeszłorocznymi badaniami SEG na ten temat, ponad 40 proc. spółek nie odpowiada na żadne pytania kierowane do nich przez inwestorów, a zaledwie 11 proc. odpowiada na wszystkie pytania.W trzeciej części cyklu przedstawiamy pytania związane z rozwojem, akwizycją i zakupami spółki. Zapraszamy.


  1. Czy Zarząd prowadzi obecnie negocjacje w sprawie zakupu jakichś nowych nieruchomości?
Zarząd nieustannie poszukuje atrakcyjnych nieruchomości w największych miastach Polski. Prowadzimy kilkanaście negocjacji. Interesują nas nieruchomości zarówno pod działalność hoteli Focus, budownictwo mieszkaniowe oraz komercyjne.  1. Czy w najbliższej przyszłości planują Państwo powstanie/ akwizycję nowych spółek w strukturze Grupy?
Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. nieustannie monitoruje dynamicznie zmieniającą się rynkową sytuację. Cały czas szukamy okazji inwestycyjnych i zamierzamy je wykorzystywać jak tylko nadarzy się okazja.Równocześnie chcemy cały czas budować wartość posiadanych przez nas spółek. W dłuższym terminie chcemy każdą z nich wprowadzić na giełdę, aby pieniądze pozyskane z emisji pozwoliły im na jeszcze dynamiczniejszy rozwój.  1. Jak spółka finansowała dotychczasowe inwestycje w rozwój?
Spółka dotychczas finansuje się głównie kredytami hipotecznymi. Spółka bez problemu pozyskuje finansowanie tego typu dzięki posiadaniu ogromnego majątku w dochodowych nieruchomościach.  1. Jakie są zamiary GK IMMOBILE w stosunku do spółki Projprzem?
Zamiary spółki wobec Projprzem S.A. zostały opisane i opublikowane w punkcie 26 trwającego aktualnie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PROJPRZEM S.A.:W przypadku przejęcia kontroli nad spółką Projprzem, GKI Immobile wyklucza możliwość połączenia podmiotu przejmującego oraz podmiotu przejętego, z uwagi na znaczące różnice w modelu biznesowym i różnice operacyjne między oboma podmiotami. GKI Immobile zamierza przeprowadzić w okresie od 2 do 3 lat reorganizację podmiotu przejętego na bazie własnych doświadczeń zdobytych podczas reorganizacji swojej działalności w latach 2011-2015.Reorganizacja będzie dotyczyć trzech głównych segmentów działalności spółki Projprzem, to jest: budownictwa przemysłowego, konstrukcji stalowych i przeładunków. Oprócz reorganizacji wymienionych segmentów, GKI widzi konieczność zmiany modelu działania sfery administracji i zarządzania oraz dostosowania ich do obecnych wymagań rynkowych.Segment budownictwa przemysłowego:GKI zakłada, że po dokonaniu wnikliwej analizy kompetencji w organizacji, ukształtuje ją w sposób umożliwiający trwałe osiąganie korzyści przez akcjonariuszy Projprzem, dzięki organicznemu rozwojowi, polegającym na budowie 3-4 oddziałów terenowych oraz rozszerzaniu dotychczasowych działań spółki Projprzem poza segment budownictwa przemysłowego. Spółka Projprzem znana jest na rynku głównie za sprawą prowadzonych historycznie inwestycji przemysłowych i komercyjnych. Poprzez rozszerzenie działalności rozumiemy aktywność na rynku inwestycji mieszkaniowych i biurowych w charakterze generalnego wykonawcy. Nie wykluczamy również zaangażowania się w segmencie budownictwa obiektów liniowych, również w charakterze generalnego wykonawcy, jeśli tylko takie kompetencje występują w spółce lub jeśli ich pozyskanie nie będzie zbyt kosztowne. Niezbędnym do osiągnięcia założonych celów jest finansowanie obrotowe, które zamierzamy pozyskiwać korzystając ze standardowych rozwiązań oferowanych firmom będących generalnym wykonawcą. W naszej ocenie spółka posiada aktywa zdolne do zabezpieczenia długu niezbędnego do rozwoju tej działalności. Mamy oczywiście świadomość, że w okresie pierwszych kilku lat zyski z tej działalności nie są możliwe do osiągnięcia, jednakże tylko ten sposób budowania organizacji pozwala na rozwijanie portfela zamówień bez ulegania w znacznym stopniu cyklom koniunkturalnym. GKI spodziewa się osiągnięcia pierwszych zysków w tym segmencie w okresie 4 lat licząc od daty restrukturyzacji obecnego segmentu. Inwestycja w budowę organizacji i w rozwój kompetencji istniejącej organizacji będzie finansowana z kapitału obcego pozyskanego przez zadłużenie spółki Projprzem.Segment konstrukcji stalowych:Jako inwestor znający specyfikę branży, mamy świadomość jak trudnym rynkiem w ostatnich czasach jest rynek konstrukcji stalowych. Niekorzystne czynniki makroekonomiczne wpływające na ilość i rentowność zleceń, takie jak np. cena ropy, doprowadziły wiele spółek z branży na skraj rentowności a czasem i wypłacalności. Na obecnym trudnym rynku radzą sobie wyłącznie organizacje dobrze zarządzane, które swój model działania oparły na maksymalnym uelastycznianiu kosztów swojej działalności. Podejmiemy zatem działania zmierzające do obniżenia kosztów stałych działalności tego segmentu w strukturach Projprzem i połączymy je z intensyfikacją akwizycji zamówień poza granicami Polski, na rynkach pozwalających realizować satysfakcjonujące marże, gdzie polski przemysł jest wciąż atrakcyjną alternatywą dla lokalnych przedsiębiorstw. Inną ścieżką rozwoju omawianego segmentu będą działania polegające na przejmowaniu firm z branży, a co się z tym wiąże, przejmowania ich portfeli zamówień oraz ich produktów. Wprowadzenie produktu wytwarzanego przez części organizacji działającej w segmencie konstrukcji stalowych uważamy za fundament dla dalszego funkcjonowania tego segmentu w strukturach Grupy Projprzem. Kłopoty finansowe podmiotów z branży konstrukcji stalowych są szansą na ich przejęcie, dlatego wyrzeczenie się bieżących korzyści na rzecz korzyści w przyszłości jest dla tego segmentu najlepszą drogą do osiągania w przyszłości trwałych pozytywnych wyników. Zakładamy, podobnie jak w przypadku segmentu budownictwa, że ważniejszy od osiągania szybkich zysków jest rozwój portfela zamówień i organiczna praca nad zespołem pracowników, zdolnym do obsługi dużych i marżowych zadań, które powinny pojawić się po kilku latach intensywnej reorganizacji.Segment przeładunków:Jest to obecnie w naszej ocenie najbardziej perspektywiczna i dochodowa działalność spółki Projprzem. Uważamy, że kluczową kwestią dla tego segmentu jest rozwijanie produktu w kierunku stworzenia kompleksowej oferty spełniającej oczekiwania klientów. Będziemy rozwijać sprzedaż bram segmentowych oraz pozostałej stolarki otworowej pod marką własną, optymalnie wykorzystując zbudowane przez Projprzem kanały dystrybucji. W celu osiągnięcia założonego celu będziemy prowadzili intensywne działania, mające na celu przejmowanie firm - producentów bram segmentowych oraz producentów stolarki uzupełniających ofertę Projprzem. Za właściwe, a wręcz konieczne, uważamy poniesienie nakładów na budowę kanałów dystrybucji w państwach Europy, w których Projprzem dotychczas był nieobecny. Jesteśmy przekonani, że powielanie sprawdzonego w Niemczech modelu działania jest odpowiednim kierunkiem rozwoju w innych krajach. W oparciu o nasze doświadczenie w sprzedaży poza granicami Polski oraz doświadczenie kluczowych osób odpowiedzialnych dziś za sprzedaż Grupy Projprzem zdynamizujemy ją poprzez doinwestowanie działu sprzedaży i rozwój kanałów dystrybucyjnych. Wierzymy, że nakłady finansowe, które zamierzamy poczynić na umacnianie marek własnych będą odpowiednią inwestycją. Zakładamy że inwestycje poczynione w budowę kanałów sprzedaży oraz w przejęcia i restrukturyzację firm uzupełniających ofertę Projprzem będą generowały zyski już w trzecim roku po przejęciu naszej kontroli nad spółką.