Raport BM Santander. Akcje PJP Makrum wyceniono dwukrotnie wyżej, niż na rynku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Raport BM Santander. Akcje PJP Makrum wyceniono dwukrotnie wyżej, niż na rynku
Data publikacji: 16.08.2023

24,90-30,60 zł za akcję – taka jest wycena PJP Makrum S.A. wykonana przez Biuro Maklerskie Santander. Rano, w dniu publikacji raportu (16 sierpnia) kurs giełdowy wynosił 13 zł. Lista czynników wzrostu, którą przedstawili analitycy, jest długa.
Jak oceniono w raporcie, rok 2022 był wyjątkowo dobry dla spółki, a zysk netto osiągnął rekordowy poziom. „2023P może okazać się trudniejszy w związku ze spadkiem popytu na usługi budowlane, w tym budowę centrów magazynowych, jednak szacujemy, że rosnące wydatki na e-commerce oraz potencjalne odbicie w aktywności gospodarczej pozwolą PJP na partycypację w rozbudowie baz magazynowych czy też inwestycji biurowych/mieszkaniowych oraz wzrost wyników począwszy od 2024P” - czytamy.
 Spółkę wyceniono metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz porównawczą (spółki GPW i zagraniczne). Nie przypisano do nich żadnych wag, ale wycenę zaprezentowano w przedziale od 24,9 zł, do 30,6 zł na akcję.
Analitycy prognozują spadek przychodów r/r w 2023 roku „podyktowany spadkiem aktywności inwestycyjnej na polskim i europejskim rynku budowlanym, w tym wstrzymaniem wielu projektów budownictwa biurowego czy też przemysłowego”. Ich zdaniem „PJP powróci do ścieżki wzrostu wyników począwszy od roku 2024P w związku z oczekiwanym spadkiem stóp procentowych, który powinien poprawić IRR projektów inwestycyjnych, a tym samym zwiększyć popyt na obiekty budownictwa kubaturowego/przemysłowego.
 
Według BM Santander „w dłuższym terminie motorem wzrostu wyników powinny być: rosnące wydatki na e-commerce wspierające budowę/rozbudowę baz magazynowych, solidne fundamenty segmentu magazynowego, nearshoring/reshoring (trend przenoszenia produkcji Europy z krajów azjatyckich), odbicie aktywności gospodarczej, synergie produktowe, oraz ekspansja geograficzna. Wśród czynników ryzyka wymieniono zmiany cen wyrobów stalowych, aprecjację złotego, wzrost kosztów energii, cyklicznie niski poziom inwestycji oraz spowolnienie w segmencie mieszkaniowym.
 
W wycenie DCF uwzględniono wartość aktywów nieoperacyjnych – gruntów – które mogą zostać sprzedane pod budowę budynków mieszkalnych. Prognozy BM Santander implikują wskaźnik P/E na średnim poziomie ok. 5x-6x w latach 2023P-26P, co oferuje dyskonto do notowanych spółek porównywalnych.
PJP Makrum S.A. – inicjacja
PJP Makrum S.A. – inicjacja