Relacja z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data publikacji: 13.06.2022

Kolejne WZA za nami! 10 czerwca 2022 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. WZA tej spółki od lat wyróżniają się wśród spółek polskiego rynku kapitałowego, gromadząc za każdym razem coraz większą liczbę gości. Na to spotkanie zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, podejmując kluczowe dla spółki decyzje, m.in. o wypłacie w tym roku dywidendy.
Tradycyjnie już, coroczne czerwcowe zwyczajne walne zgromadzenie miało miejsce w należącym do Grupy Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Podczas spotkania padł kolejny rekord frekwencji. Na WZA zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, a łącznie w ciągu całego dnia Grupa Kapitałowa IMMOBILE gościła ponad setkę gości.

Spotkanie rozpoczęto przed godziną 15:00 rejestracją uczestników i częścią oficjalną, podczas której Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Następnie zarząd spółki przywitał gości i krótko opowiedział o najnowszych inicjatywach Grupy Kapitałowej IMMOBILE. W tej części odpowiedziano również na liczne pytania gości. Następnie na pytania odpowiadali przedstawiciele wszystkich sektorów działalności Grupy: dewelopingu, hotelarstwa, branży odzieżowej, przemysłu, budownictwa przemysłowego oraz automatyki i elektroenergetyki. 
Kolejnym punktem uświetniającym spotkanie akcjonariuszy była debata gości specjalnych. Tomasz Jaroszek z Doradca.tv, Rafał Irzyński ze Strefy Inwestorów oraz Paweł Malik z Portalu Analiz, rozmawiali o rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Spotkanie wieńczyła wspólna kolacja i rozmowy kuluarowe.
Wśród podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy IMMOBILE uchwał, znalazły się uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki (finansowego, zarządu, rady nadzorczej oraz o wynagrodzeniach), udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej, pokrycia straty za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.