Relacja ze spotkania przedświątecznego z Akcjonariuszami Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Relacja ze spotkania przedświątecznego z Akcjonariuszami Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 10.12.2018

W czwartek 6 grudnia 2018 r., przy okazji Mikołajek, Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE zaprosił Akcjonariuszy i sympatyków spółki na tradycyjne już, przedświąteczne spotkanie. Podczas wydarzenia, w gronie prawie 70 osób, podsumowano osiągnięcia mijającego roku i wymieniono opinie na temat spółki. Spotkanie odbyło się w należącym do Grupy Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy.

Za nami trzecie z kolei, przedświąteczne spotkanie z Akcjonariatem spółki oraz osobami zainteresowanymi jej funkcjonowaniem. Wydarzenie to staje się powoli tradycją Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Jest to kolejna możliwość, poza np. Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy, aby spotkać się z zarządem zarówno Grupy Kapitałowej IMMOBILE, jak i menedżerami jej spółek zależnych. Mniej sformalizowana forma takich spotkań pozwala na swobodną wymianę opinii na ich temat.

Z roku na rok udaje nam się zwiększać frekwencję na tego typu spotkaniach. Tegoroczne grono naszych gości złożyło się już z prawie 70-ciu osób! Jest to dla nas wielki sukces i potwierdzenie, że otwartość na kontakt z inwestorami owocuje i pozwala stworzyć długofalowe relacje. Chętnych do uczestnictwa w przyszłych tego typu spotkaniach zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera oraz śledzenia mediów społecznościowych, za których pomocą informujemy o wszystkich inicjatywach Grupy.

Spotkanie otworzył Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Krótko przedstawił świeżo opublikowane, bardzo dobre wyniki spółki za trzy kwartały 2018 roku oraz szerzej opowiedział o planach spółki i swoim spojrzeniu na inwestycje. Spotkanie uwieńczył wspólny obiad, tradycyjne wspólne zdjęcie zgromadzonych i niekończące się rozmowy kuluarowe.

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za zaangażowanie i tak liczny udział w spotkaniu. Planujemy podtrzymywać politykę otwartego kontaktu z akcjonariatem, następną zatem okazją do spotkania się w podobnym gronie będzie dla nas Walne Zgromadzenie. Wszystkich akcjonariuszy którzy nie mieli możliwości spotkać się z nami tym razem, serdecznie zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach. To najlepsza forma kontaktu na linii spółka-inwestor!