Rewitalizacja części biurowej Stoczni Pomerania - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rewitalizacja części biurowej Stoczni Pomerania
Data publikacji: 16.12.2016

Trwa kompleksowa rewitalizacja części biurowej Stoczni Pomerania w Szczecinie. Z sukcesem zakończono I etap remontu, dzięki któremu budynki zmieniły swój standard na powierzchnię biurową klasy B i zyskały nowych najemców.

Do końca listopada 2016 r. zakończono I etap remontu budynku biurowego znajdującego w Parku Technologicznym Stoczni Pomerania, zlokalizowanym przy ul. Gdańskiej 36 w Szczecinie. W ramach tego etapu wyremontowano I piętro oraz klatki schodowe. Dzięki temu uwolniono ca. 630 m2 całkowicie odnowionej powierzchni biurowej klasy B, z nowymi węzłami sanitarnymi, ogólnodostępnymi pomieszczeniami kuchennymi, systemem kontroli dostępu oraz okablowaniem teletechnicznym. Podwyższenie standardu lokali pozwoliło uzyskać wyższą średnią cenę najmu.

W odnowionym budynku podpisano umowy najmu na 440 m2 powierzchni biurowej. Największe wynajęte biuro ma prawie 220 m2, najmniejsze zajmują niecałe 20. Ciągle trwają rozmowy dotyczące najmu kolejnych 37 metrów, a w ofercie pozostaje 111 metrów. Największym najemcą została firma Rohlig SUUS Logistic - spółka zajmująca się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, ze 100% polskim kapitałem. O umowie tej informowaliśmy w maju bieżącego roku.Większość nowych najemców to kooperanci firm stoczniowych, co wpisuje się w realizowany w Stoczni Pomerania schemat stworzenia współpracy pomiędzy najemcami i zorganizowania kompleksowego parku technologicznego usług stoczniowych. Z uwagi na ten fakt, uwalniane powierzchnie idealnie nadają się dla firm z branży stoczniowej, projektowej, logistycznej czy dostawców usług na rzecz żeglugi. Aby uzupełnić ofertę dla pracowników firm wynajmujących powierzchnię, na terenie Stoczni Pomerania przewidziano również wydzielenie części przeznaczonej na gastronomię.Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy wejściu do budynku. Kolejny etap prac to :- wykonanie nowej elewacji od strony południowej (szczytowa ściana z wejściem głównym), co pozwoli lepiej zidentyfikować obiekt jako budynek biurowy;- wprowadzenie oznakowania Pomerania Park Technologiczny (nowe tablice i logotypy na nowej elewacji);- przygotowanie prac remontowych na II piętrze (przygotowanie modułów biurowych po 37 m2 każdy, standard wykończenia identyczny jak na I piętrze);- dokończenie prac instalacyjnych (zarówno na sieci centralnego ogrzewania jak i dotyczących wentylacji lokali parterowych);- rozmowy z najemcami z III piętra odnośnie przeniesienia na II piętro po zakończeniu prac oraz podwyższenia czynszu najmu;- rozmowy z najemcą gastronomicznym na temat przebudowy lokalu gastronomicznego (prace po zakończeniu II piętra).

Pomerania jest jednym z młodszych parków przemysłowych w Polsce. Jego obszar rozciąga się na południowym brzegu rzeki Parnica i obejmuje 37625m2. Lokalizacja w centrum Szczecina, z bezpośrednim dostępem do dróg krajowych oraz z własnym nabrzeżem typu ciężkiego o długości ok. 400 m, pozwala na cumowanie statków o zanurzeniu do 6,3 m i długości całkowitej do 200 m.

Nazwa parku nawiązuje do funkcjonującej na naszym terenie Stoczni POMERANIA Sp. z o.o., powstałej w 1999 roku w wyniku przekształceń własnościowych Stoczni Remontowej PARNICA, której historia sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. stocznia znalazła się w roku 2008, kiedy to zakupiono ją za środki pochodzące z emisji akcji po debiucie Grupy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007 roku.