Skup akcji własnych głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Skup akcji własnych głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data publikacji: 15.10.2019

Po licznych rozmowach i sugestiach Akcjonariuszy, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., zdecydował o zaproponowaniu skupu akcji własnych. Będzie on głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. To WZA będzie wyjątkowe - towarzyszyć mu będzie coroczne spotkanie Akcjonariuszy oraz panel edukacyjny z interesującymi gośćmi. Zachęcamy do rejestracji - można tego dokonać do 20 listopada.Akcjonariusze spółki podczas formalnej części spotkania, zagłosują m.in. nad uchwałami w sprawie skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na jego realizację. Decyzja o poddaniu tej kwestii pod głosowanie Walnego Zgromadzenia jest skutkiem napływających do Zarządu głosów Akcjonariatu zachęcających do podjęcia takiej inicjatywy.Nie tylko temat głosowań Walnego Zgromadzenia będzie wyjątkowy - również wydarzenia mu towarzyszące. Najbliższe NWZA będzie połączone z corocznym spotkaniem Akcjonariuszy oraz panelem dyskusyjnym 'Quo Vadis Giełdo?', podczas którego o perspektywach rynku kapitałowego rozmawiać będą praktycy giełdy. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na dedykowanej mu stronie:

http://blog.immobile.com.pl/quovadisgieldo/Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich pasjonatów inwestycji oraz długoterminowych, jak i nowych Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy stać się posiadaczem minimum jednej akcji spółki i zarejestrować się na Walne Zgromadzenie w swoim biurze maklerskim oraz

Skup obejmie maksymalnie 2 miliony akcji i potrwa maksymalnie 5 lat. łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia nie może przekroczyć kwoty 10 milionów złotych. Minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 0,25 zł a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 5 zł. W tych granicach cenowych, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabyciaPełen porządek obrad NWZA przewiduje:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Zatwierdzenie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych;

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych;

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.