Sprzedaż Centrum Handlowego Faktoria kolejnym krokiem w realizacji strategii Grupy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Sprzedaż Centrum Handlowego Faktoria kolejnym krokiem w realizacji strategii Grupy
Data publikacji: 31.01.2020

W dniu 30 stycznia Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE, poinformował o zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży CH Faktoria ze spółką prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności jest najem powierzchni komercyjnych. Grupa realizuje w ten sposób założenia strategii, której celem jest reorganizacja struktury. Zakłada ona m.in. sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, z którymi Grupa nie wiąże dalszych planów inwestycyjnych. Środki pozyskane z transakcji, spółka przeznaczy na dalszy rozwój w jej głównych segmentach - przemyśle, hotelarstwie i developingu.

Cezaro sp. z o.o., spółka zależna Grupy Kapitałowej IMMOBILE sprzedała prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością zlokalizowanych na niej budynków w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 138-140. Wartość transakcji ustalono na kwotę 19,5 mln zł powiększonej o należny podatek VAT (łączna cena brutto wynosi 23,985 mln zł).

Realizując strategie wyznaczoną na lata 2018-2022, sprzedaż CH Faktoria jest kolejnym zbyciem aktywa, które nie mogło przyczynić się do dalszego rozwoju głównych segmentów. Pierwszą tego typu transakcją była sprzedaż Stoczni Pomerania w 2018 roku, której działalność trudno było jednoznacznie przypisać do segmentów, w których operuje Grupa. Takiej samej sytuacji spodziewać się możemy po pełnej komercjalizacji biurowca IMMOBILE K3. Środki pozyskiwane ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych przeznaczane są na dalszy rozwój, nie wykluczając kolejnych akwizycji podmiotów pasujących do profilu działalności Grupy.