Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2019 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 grudnia 2019
Data publikacji: 09.12.2019

W piątek 6 grudnia 2019 r., odbyło się drugie w tym roku Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Tradycyjnie udało nam się zgromadzić znakomite i liczne grono Akcjonariuszy, które podjęło decyzje dotyczące tematyki skupu akcji własnych spółki.

Po licznych rozmowach i sugestiach Akcjonariuszy, zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE, zdecydował o zaproponowaniu skupu akcji własnych, który był głównym tematem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. WZA rozpoczęło się przed godziną 15:00 rejestracją uczestników. Pojawiło się na nim około 54 Akcjonariuszy uprawionych do głosowania, spośród zarejestrowanych 62 osób. Obecni Akcjonariusze reprezentowali łącznie prawie 43 miliony głosów.

Spotkanie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki, Mirosław Babiaczyk, oddając następnie prowadzenie obrad wybranemu w pierwszym głosowaniu mec. Marcinowi Marczukowi. Przed rozpoczęciem głosowań, głos zabrał również prezes zarządu Rafał Jerzy, wyjaśniając powody dla których spółka zdecydowała się poddać głosowaniu temat skupu oraz tłumacząc Akcjonariuszom w jaki sposób będzie to wpływać na ich interes. Wcześniej temat skupu był również poruszany na poprzedzających WZA targach spółek, podczas których goście mogli rozmawiać z zarządami wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy.

W trakcie głosowania w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji, za przyjęciem tej uchwały oddano 38 844 269 głosów. Przeciw uchwale oddano 1 301 głosów, a głosów wstrzymujących było 4 000 351. Kolejne przedmiotowe głosowanie, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych, zebrało 42 832 666 głosów pozytywnych. Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów, a głosów wstrzymujących 13 255.Pełen tekst podjętych uchwał dostępny jest na stronie internetowej spółki.

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy towarzyszyły liczne wydarzenia towarzyszące, w tym debata ekspertów rynku kapitałowego 'Quo Vadis Giełdo', które zgromadziły łącznie ponad 100 gości. Już niebawem przedstawimy kompleksową relację z tych wydarzeń.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaangażowanie i udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Cieszymy się, że kolejny raz udało nam się zgromadzić w tak licznym gronie oraz poznać nowych Akcjonariuszy. To zdecydowanie najlepsza forma obopólnego kontaktu i zgłębienia planów zarządów poszczególnych spółek. Przede wszystkim jednak, zapraszamy do udziału w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy i inicjatywach naszej spółki.