Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za trzy kwartały 2019 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za trzy kwartały 2019 roku
Data publikacji: 02.12.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., notowana na GPW od 2007 roku, opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały bieżącego roku. Skonsolidowane przychody Grupy w tym okresie wyniosły 271,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,1 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2018.

Największym wzrostem przychodów pochwalić się może sektor hotelarski (wzrost o 9,1 miliona do poziomu 48,6 mln). Wzrost ten spowodowały przede wszystkim cztery główne czynniki: otwarcie od kwietnia 2018 roku obiektu Focus Premium Sopot, otwarcie od października 2018 roku obiektu Focus Poznań, otwarcie od maja 2019 roku obiektu Focus Premium Lublin oraz bardzo dobre wyniki sprzedażowe w hotelach w Łodzi, Gdańsku oraz Szczecinie.Oprócz stabilnego zwiększania wyników, w bieżącym roku podpisaliśmy umowy na dwa nowe hotele – w Szczecinie oraz Stargardzie, rozpoczęliśmy prace nad nowym obiektem w Bydgoszczy oraz kontynuujemy projekt w Warszawie. W raportowanym okresie poprawiliśmy branżowe wskaźniki – wzrosła zarówno średnia dzienna cena pokoju w sieci Focus, jak i przychód na dostępny pokój. Już niebawem przekroczymy barierę 1000 pokoi, chcemy dalej dynamicznie rozwijać ten segment” - mówi prezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Rafał Jerzy.Przychody wzrosły również w segmencie przemysłowym, który odpowiada za 45% przychodów całej Grupy. Zanotowano tu 123,4 mln, czyli 3,6% zwyżkę.„Zwiększyliśmy zarówno sprzedaż krajową, jak i zagraniczną. Szczególnie perspektywicznymi produktami tego segmentu są systemy przeładunkowe oraz parkingi automatyczne. Systemy przeładunkowe PROMStahl posiadają już rozpoznawalną na świecie markę, a intensywnie promowane przez nas w Europie parkingi MODULO odnotowały 67% wzrost sprzedaży” – komentuje sytuację w przemyśle prezes.Skokowy spadek przychodów w developingu wynika z cykliczności realizacji developerskich – nowe mieszkania do sprzedaży (osiedle Uniwersyteckie oraz 2 etap Platanowego Parku) będą dostępne odpowiednio w roku 2020 i 2021.„Zachowujemy ciągłość kolejnych etapów naszych inwestycji, jednak wyniki odzwierciedlają rytm związany z budową, oddawaniem mieszkań i księgowaniem przychodów. Trend dużych zwyżek i spadków w dewelopingu powinien jednak zostać w przyszłości zrównoważony, ze względu na planowane rozpoczęcie kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej” – mówi Rafał Jerzy, wspominając o projekcie przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy. Spółka wnioskuje o odpowiednie pozwolenia związane z tą budową.Zniżka przychodów widoczna jest także w budownictwie przemysłowym. Sytuacja tego segmentu poprawiła się jednak w ostatnim kwartale, zgodnie z zapowiedziami zarządu. Trzeci kwartał zamknięto z przychodem na poziomie 48,6 mln zł.„Sytuacja w budownictwie wiąże się z cyklicznością realizacji zawartych kontraktów oraz stopniem zaangażowania wykonawczego na nowo zawartych kontraktach. Zgodnie z założeniem, poprawiła się w raportowanym okresie i polepszać się będzie w kolejnych” – wyjaśnia Prezes.W związku z ukończoną w bieżącym roku akwizycją Grupy Kapitałowej ATREM S.A., został wyodrębniony nowy segment działalności – Automatyka i Elektroenergetyka, który wniósł do przychodów spółki 42,6 mln zł. W skonsolidowanym rachunku wyników ujęte zostały dane za okres od 09.05 do 30.06.2019 roku.

Trzeci kwartał 2019 był pierwszym pełnym okresem konsolidacji wyników. Nowy segment który wniosła akwizycja Grupy Atrem podlega aktualnie restrukturyzacji głównie w zakresie kosztów i portfela kontraktów” – mówi Prezes Jerzy.


Do najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału należała wypłata czwarty rok z rzędu dywidendy. W ostatnich latach Grupa Kapitałowa IMMOBILE przeznaczyła na ten cel prawie 20 mln zł.