Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem S.A.
Data publikacji: 02.09.2016

Dnia 2 września 2016 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji spółki Projprzem S.A., w wyniku którego Spółka zamierza zwiększyć posiadany procent w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Projprzem S.A.

W wyniku wezwania, Spółka zamierza uzyskać nie więcej niż 2.510.828 głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A., tj. 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, za cenę 8,50 zł za akcję, z zastrzeżeniem, że nabyte w Wezwaniu Akcje wraz z akcjami posiadanymi na dzień ogłoszenia Wezwania przez Spółkę i jej podmioty zależne, będą uprawniały łącznie do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na WZA PROJPRZEM S.A.Uchwałę wyrażającą zgodę na przeprowadzenie wezwania na sprzedaż akcji spółki Projprzem S.A. podjęła także w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki.Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu rozpocznie się 22 września i potrwa do 5 października.Szczegółowe informacje dotyczące wezwania znaleźć można w poniższym dokumencie:

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem S.A.Jest to drugie wezwanie do zakupu akcji spółki Projprzem. Poprzednie zakończyło się dnia 4 maja 2016 r. Według raportu Biura Maklerskiego Alior Bank S.A., w jego ramach akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 630.440 akcji, co stanowi 10,54% kapitału zakładowego Projprzem S.A. i 8,29% ogółu głosów. Po rozliczeniu transakcji zakupu akcji w procesie wezwania, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. weszła w posiadanie 32,68% udziału w kapitale zakładowym Projprzem S.A., tj. 25,70% w liczbie głosów na WZA tej spółki. Od czasu tego, Spółka sukcesywnie zwiększała zaangażowanie.Zgodnie z ostatnim raportem dotyczącym bieżącego stanu posiadania Grupy Kapitałowej IMMOBILE bezpośrednio i przez spółki zależne (raport spółki Projprzem nr 65/2016 z 26.08), jest ono równe 2.510.429 akcjom, stanowiącym 41,96% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.510.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A., co stanowi 32,997% ogólnej liczby głosów.