Podsumowanie I półrocza 2016 dla sektora deweloperskiego - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie I półrocza 2016 dla sektora deweloperskiego
Data publikacji: 31.08.2016

Sektor deweloperski w pierwszej połowie 2016 roku wypracował 21% przychodów Grupy. To bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że w strukturze Grupy Kapitałowej IMMOBILE jest to ciągle nowa działalność.Wyodrębniona została po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku. Wyniki developingu przedstawiono pierwszy raz w skonsolidowanym sprawozdaniu spółki za rok 2015. Wypracował on wtedy 12% przychodów Grupy. Wynika z tego, że jego znaczenie w strukturze Grupy wzrosło w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku, prawie dwukrotnie.

W związku z powyższym, wypracowanych danych nie możemy porównać do danych z analogicznego okresu ubiegłego roku. W zestawieniu z danymi za rok 2015 wyglądają zaś następująco:[caption id="attachment_3787" align="aligncenter" width="632"]
[tys. zł.][/caption]

Segment wypracował prawie 10 mln zł przychodu ze sprzedaży mieszkań. EBITDA segmentu to 1,3 mln, a wynik operacyjny wyniósł 1,3mln zł. Wskaźniki te w pierwszym półroczu 2016 r. wypadają lepiej niż wykazane na koniec roku 2015. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem podaży mieszkań z kolejnych etapów inwestycji oraz rozpoczęciem inwestycji w innych miastach Polski, będą one wykazywać tendencję rosnącą, a znaczenie sektora deweloperskiego dla całej Grupy będzie wzrastać.[caption id="attachment_3771" align="aligncenter" width="631"]
mln zł.[/caption]

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w segmencie deweloperskim realizowane są w spółkach: CDI 1 Sp. z o.o., CDI 2 Sp. z o.o. oraz CDI 3 Sp. z o.o. W ramach segmentu, Grupa Kapitałowa IMMOBILE prowadzi obecnie dwie główne inwestycje własne: budowę osiedla Platanowy Park (realizacja etapu „1”) oraz budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego IMMOBILE K3.Osiedle Platanowy ParkInwestycja na niemal 10 hektarowym terenie, podzielona na 7 etapów mieszkaniowych, które będą realizowane w okresie około 7-letnim, przede wszystkim ze względu na chłonność bydgoskiego rynku mieszkaniowego. Zakłada się oddawanie corocznie do użytku około 150 mieszkań z ogólnej liczby 1 246 mieszkań (ok. 65 tys. m PUM). W planach inwestycyjnych jest wybudowanie ok. 43 tys. m GLA. Szacowana wartość projektu to ok. 750 mln PLN.Pod koniec 2015 roku ukończono Etap „0” tej inwestycji. Powołana do tego celu spółka celowa CDI 1 Sp. z o.o. zrealizowała tą inwestycję z pełnym zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.W etapie „0” zrealizowano dwa budynki mieszkalne o 72 mieszkaniach każdy (ok. 3.331 m2 PUM w jednym obiekcie). Budżet tego zadania deweloperskiego to ok. 29 mln PLN (z uwzględnieniem wartości działki). Spółka zrealizowała to zadanie inwestycyjne z kredytu bankowego, który w maju 2016 roku został całkowicie spłacony. Na dzień 18.08.2016 r. zostało zawartych 121 umów sprzedaży mieszkań o łącznej powierzchni ponad 5,4 tys. m2, która stanowi ok. 81% dostępnej do sprzedaży PUM.[caption id="attachment_3765" align="aligncenter" width="630"]
Żurawie przy rozpoczęciu budowy etapu 1 inwestycji Platanowy Park. W tle budynki zrealizowane i oddane do użytkowania w ramach etapu 0[/caption]

Do realizacji etapu „1” inwestycji została powołana spółka CDI 3 Sp. z o.o. Spółka w lutym 2016 roku uzyskała pozwolenie na budowę, a w marcu rozpoczęła realizację pierwszego etapu Platanowego Parku, składającego się ze 148 mieszkań, 19 lokali usługowych oraz 164 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Do zrealizowania jest ok. 8.400 m2 PUM, 1.050 m2 PU. Zadanie inwestycyjne przewidziano zrealizować do IV kw. 2017 r.[caption id="attachment_3764" align="aligncenter" width="630"]
Etap I - zbrojenie stropu na parterem – klatka E; F oraz realizacja ścian I piętra – Klatka A; B; C[/caption][caption id="attachment_3766" align="aligncenter" width="630"]
Etap I - stan zaawansowania na dzień 25.08.2016 r.[/caption]

IMMOBILE K3IMMOBILE K3 to 5-kondygnacyjny, nowoczesny biurowiec klasy A z 2-poziomowym parkingiem podziemnym, zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. Plac Kościeleckich 3 (zaledwie 100 m od Starego Rynku). Biuro projektowe CDF Architekci z Poznania, projektując budynek IMMOBILE K3, brało pod uwagę zarówno jego funkcjonalność, ale również o historię tego miejsca.[caption id="attachment_3767" align="aligncenter" width="631"]
Bydgoszcz: w centralnej części fotografii widoczny plac budowy biurowca IMMOBILE K3. Po prawej stronie widoczny Stary Rynek.[/caption]

Inwestycję rozpoczęto w III 2015 r., przygotowując plac budowy do realizacji robot. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się w czerwcu tego roku.Wkrótce potem rozpoczęły się prace archeologiczne na terenie inwestycji. W związku z jej lokalizacją, spodziewano się bogatych odkryć, jednak ich mnogość zaskoczyła nawet prowadzących prac specjalistów. Pomimo tego faktu, całość prac przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Nie przewiduje się żadnych opóźnień związanych z kontynuacją budowy biurowca IMMOBILE K3.[caption id="attachment_3501" align="aligncenter" width="631"]
Odkrycia na terenie Placu Kościeleckich, fot. Dariusz Bloch (źródło)[/caption]

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na I kwartał 2018 r. Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji naziemnych, łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 12.538 m2 (w tym całkowita powierzchnia najmu GLA prawie 8,8 tys. m2). Wartość tej inwestycji to ok. 63,6 mln PLN.PerspektywyGrupa planuje także kolejne inwestycje deweloperskie w innych miastach Polski, w pierwszej kolejność w: Warszawie, Poznaniu i Łodzi, czyli w miastach w których działają silne oddziały Spółki CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o., co skutkuje bardzo dobrą znajomością tych rynków lokalnych.