Publikacja sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.
Data publikacji: 26.08.2016

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji Raportu Finansowego za I półrocze bieżącego roku. O omówienie otrzymanych wyników poprosiliśmy Piotra Fortunę, Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Spółki."W I półroczu 2016 roku Grupa GKI zanotowała niewielki wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.Dobre wyniki – wzrost przychodów odnotowaliśmy w hotelarstwie, najmie aktywów oraz pozostałej działalności – w tym w sprzedaży detalicznej. Sprzedaż w segmencie developerskim osiągnęła poziom prawie 10 mln PLN – w roku 2015 przychodów w tym segmencie nie odnotowaliśmy.Niestety znaczący spadek przychodów miał miejsce w segmencie przemysłowym. Jest to skutek niskiej ceny ropy naftowej oraz opóźnienie w procesach inwestycyjnych w kraju. Także sprzedaż nowych produktów segmentu – parkingów i granulatorów opóźnia się.W pierwszym półroczu osiągnęliśmy zysk z działalności finansowej na poziomie nieco ponad 2 mln PLN (wobec 5,9 miliona w 2015 roku ). Jest to spowodowane głównie stratą poniesioną w segmencie przemysłowym, przy dobrych wynikach w hotelarstwie, najmie aktywów i developerce.Perspektywy kolejnych kwartałów napawają umiarkowanym optymizmem. Znacząco wzrosną przychody w hotelarstwie (także dzięki przychodom z nowego hotelu w Gdańsku), bez przeszkód postępuje sprzedaż mieszkań. Skala prowadzonej ofertacji oraz negocjacji handlowych w sektorze przemysłowym powinna przynosić stopniowy wzrost przychodów.Główny wysiłek inwestycyjny Grupy koncentruje się na rozpoczętych inwestycjach w developerce – budowie kolejnego etapu osiedla Platanowy Park i prestiżowej inwestycji w budynek biurowo usługowy IMMOBILE K3 w Bydgoszczy oraz zwiększeniu stanu posiadania akcji w PROJPRZEM S.A.Zatwierdzone przez KRS połączenie Spółki matki Grupy – GKI S.A. ze spółką zależną poprawi także rentowność i postrzeganie bilansu Spółki GKI S.A. w ujęciu jednostkowym."