Widowiskowa próba zadymiania w Platanowym Parku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Widowiskowa próba zadymiania w Platanowym Parku
Data publikacji: 27.02.2018

Tuż przed oddaniem do użytku budynków Etapu I Platanowego Parku, miało miejsce próbne zadymianie. W obecności odpowiednich służby sprawdzano prawidłowe działanie instalacji wentylacyjnych i alarmowych. To najlepsza okazja, aby przekonać się czy wszystkie urządzenia zapewniające mieszkańcom bezpieczeństwo, działają jak należy.Test oczywiście zaliczono pomyślnie. Prezentujemy video z przeprowadzonej akcji z komentarzem Menedżera Projektu, Wojciecha Puławskiego, wyjaśniającego na czym polegała próba zadymiana, jakie służby koordynują jej przeprowadzenia i jakie instalacje zostały przetestowane.