Wygaszenie pozwolenia na budowę - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wygaszenie pozwolenia na budowę
Data publikacji: 13.01.2014

MAKRUM Development, spółka zależna MAKRUM S.A. złożyła wniosek o uchylenie decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego MAKRUM przy ul. Leśnej 11-19. Wniosek zostanie zmieniony na wniosek o wygaszenie w/w decyzji.- Cały czas prowadzone są intensywne prace nad alternatywnymi koncepcjami zagospodarowania terenu, ale jest jeszcze zbyt wcześnie na podawanie szczegółów - informuje Piotr Fortuna, dyrektor finansowy Grupy MAKRUM. - Niestety, oferty składane przez inwestorów zainteresowanych budową Centrum Handlowego nie były satysfakcjonujące, dlatego szukamy innych opcji, które pozwolą jak najkorzystniej wykorzystać potencjał tej działki.Jednocześnie rozwiązana została umowa z Leroy Merlin, który miał być nabyć teren o powierzchni 11,5 tys. m2 w celu wybudowania marketu budowlanego: - W związku z przeciągającymi się działaniami związanymi z zagospodarowaniem terenu zdecydowaliśmy się na rozwiązanie umowy w terminie, który pozwolił na uniknięcie kar umownych - dodaje Fortuna.