Wyniki PJP Makrum - wzrost przychodów, spadek w przeładunkach i strata - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki PJP Makrum - wzrost przychodów, spadek w przeładunkach i strata
Data publikacji: 22.05.2024

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. podała wyniki za I kwartał tego roku. Przychody wyniosły 102,0 mln zł, a EBITDA -0,9 mln zł. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 2,8 mln zł.
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniosły 102,0 mln PLN i były wyższe o 13,2 mln PLN tj. o 14,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2023 roku. – Jak widać po przychodach, rozpędzamy się. Widać, że mamy spory przyrost sprzedaży w budownictwie. 
W przemyśle mamy spadek w wysokości 10%. Wierzymy, że w kolejnych kwartałach wynik naszej spółki będzie się poprawiał - mówi prezes Piotr Szczeblewski.
 
Na ogólny poziom przychodów Grupy Kapitałowej PJP Makrum S.A. w I kwartale wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie budownictwa, który wyniósł blisko 20 mln zł, czyli 84%. Zmiana w tym segmencie przychodów wynika z harmonogramów i charakteru realizowanych projektów. W pierwszym kwartale 2023 roku projekty były w fazie projektowania bądź przygotowania do realizacji, co charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży w początkowej fazie. W analogicznym okresie 2024 większość projektów w tym segmencie była w fazie budowy. Dla wyników Grupy w I kwartale decydujący wpływ miał spadek sprzedaży systemów przeładunkowych o 16,1 mln zł, czyli o 30,0%. W całym segmencie przemysłowym znacząco spadła sprzedaż na rynek niemiecki – o 17,8 mln zł, czyli o 39,5%. Wzrosty zanotowały trzy linie produktowe: systemy parkingowe (wzrost o 1,3 mln, tj. o 23,1%), maszyny MAKRUM (wzrost o 1,6 mln zł, tj. 73,6%) oraz wyposażenie magazynów (wzrost o 5,5 mln zł, tj. 145,8%).