Wyniki półroczne PJP Makrum: wzrost zysków mimo spadku przychodów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki półroczne PJP Makrum: wzrost zysków mimo spadku przychodów
Data publikacji: 08.09.2023

Grupa Przemysłowa PJP Makrum opublikowała wyniki za I półrocze bieżącego roku. Przychody netto za ten okres wyniosły 190,5 mln PLN i były niższe o 72,4 mln PLN (-27,5%), w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym czasie 2022 roku. Wzrosły zyski.
Na ogólny poziom przychodów Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w I półroczu 2023 roku wpływ miał przede wszystkim spadek sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego. Wypracował on o 91,2 mln PLN mniejszy przychód niż w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku (-67,5%). Zarząd Spółki spodziewa się, że efekty podpisywanych nowo kontraktów będą widoczne w wynikach finansowych segmentu w drugiej części roku.
 Znaczna zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Większość kontraktów realizowanych w poprzednich okresach zamknięta została jeszcze w 2022 roku, na pierwszy kwartał 2023 przypadły tylko końcowe fazy prac na kilku kontraktach. Kolejne kontrakty były zawierane sukcesywnie od początku 2023 roku i na dzień publikacji sprawozdania wartość pozostała do realizacji wynosi około 217 mln PLN – wyjaśnia sytuację segmentu Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum.
 
Dobrze w raportowanym okresie poradził sobie drugi z segmentów działalności Grupy – produkcja przemysłowa. Odnotował on wzrost przychodów o 18,8 mln (+14,7%). Wśród wchodzących w skład tego segmentu linii produktowej, największy wzrost wypracowały systemy parkingowe Modulo (+69%); dalej kolejno linia wyposażenia magazynów (+28,3%) i systemy przeładunkowe (+10,4%). Niewielki spadek zanotowała wyłącznie jedna linia produktowa – tradycyjne maszyny Makrum (-3,4%). W segmencie produkcji przemysłowej wzrosła zarówno sprzedaż krajowa (+16,5%), jak i eksportowa (+14%).
 
W I półroczu 2023 roku Grupa Przemysłowa osiągnęła zysk brutto na sprzedaży w wysokości 47,0 mln PLN tj. wzrost o 20,2% wobec wyniku za analogiczny okres 2022 roku. Wskaźnik marży brutto na sprzedaży wyniósł 24,7%, w porównaniu do 14,9% w I półrocza 2022 roku. Wypracowany zysk netto ze sprzedaży to 8,75 mln PLN, przy 6,99 mln w okresie porównawczym.