Wyniki za I kwartał 2013 - omówienie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki za I kwartał 2013 - omówienie
Data publikacji: 16.05.2013

Grupa Kapitałowa MAKRUM opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. W pierwszych trzech miesiącach Grupa przyniosła zysk netto w kwocie 200 tys. PLN. Wynik, mimo iż niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, można uznać za zadowalający. Trzeba bowiem pamiętać, iż w tym roku Grupa Kapitałowa MAKRUM działa w nowej strukturze, w której większość działalności operacyjnej wyodrębniona została do spółek zależnych.- Wyodrębnienie spółki MAKRUM Project Management w dniu 1 stycznia nie było przypadkowe - mówi Piotr Fortuna, dyrektor finansowy GK MAKRUM. - Zmiana sposobu zarządzania finansami pozwala na lepszą kontrolę przepływu finansowego i w przypadku zmniejszenia przychodów zapewnia zachowanie rentowności na odpowiednim poziomie. Efekty zmian organizacyjnych będą lepiej widoczne po drugim kwartale. Warto zaznaczyć iż wprowadzony w Spółce MAKRUM Project Management Sp. z o.o. sposób efektywnego zarządzania przepływami finansowymi, polegający w uproszczeniu na skracaniu cykli konwersji gotówki, opóźnia moment, zgodnie z MSR-ami, ujawnienia przychodów.Duży wpływ na wynik miała także sieć hoteli Focus: - Pierwszy kwartał jest trudnym okresem dla całej branży hotelowej - zaznacza Fortuna. - Okres noworoczny, Wielkanoc oraz przedłużająca się zima z pewnością miały wpływ na wynik. W hotelach Focus pierwszy kwartał zawsze był okresem najsłabszych przychodów.Piotr Fortuna zaznacza także, że obecnie spółki Grupy są o wiele lepiej przygotowane do sytuacji, w której zmniejszeniu ulegają przychody: - Ten kwartał był bardzo dobrą okazją do testu naszej elastyczności w tej kwestii. Uważam, iż zdaliśmy go z bardzo dobrym wynikiem.Warto także zauważyć, iż CDI Konsultanci Budowlani mimo kryzysu na rynku budowlanym oraz ciężkiej i długiej zimy zakończyła pierwsze trzy miesiące 2013 roku z zyskiem.- Ocenę takich spółek jak MAKRUM należy analizować w perspektywie średnioterminowej - podkreśla Fortuna. - Po drugim kwartale będzie można lepiej ocenić efekty restrukturyzacji Grupy.Jakie plany na przyszłość ma Grupa MAKRUM? - Oprócz, co oczywiste, ostatecznego zakończenia reorganizacji Grupy skupiamy się na przejęciach i w tym kierunku zamierzamy pokierować działaniami MAKRUM w najbliższych latach - dodaje Fortuna.