Wypłacono dywidendę w Atremie i PJP Makrum - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wypłacono dywidendę w Atremie i PJP Makrum
Data publikacji: 28.08.2023

28 sierpnia jest w tym roku dniem, w którym dywidendę wypłaciły dwie spółki należące do Grupy Kapitałowej IMMOBILE: Atrem oraz PJP Makrum. Wypłata spółki-matki ciągle przed nami. W tym tygodniu przypada dzień dywidendy dla GKI.
26 czerwca 2023 r., Walne Zgromadzenie Atrem S.A., po uprzednim zaproponowaniu uchwały odnośnie przeznaczenia zysku częściowo na dywidendę, przegłosowało decyzję, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 2.530 tys. zł przeznacza się w części, tj. w kwocie 1.015.308,69 zł - 0,11 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

Analogiczną decyzję podjęło WZA spółki PJP Makrum S.A, które obradowało 26 czerwca. Postanowiono przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN w części, tj. w kwocie 3.051.185,16 zł, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki. Kwota dywidendy to 0,51 zł na jedną akcję.

Akcjonariusze posiadający w swoim portfelu akcje tych spółek, nie musieli podejmować żadnych aktywności, aby otrzymać dywidendę. Powinna się ona pojawić na ich koncie w tym samym lub kolejnych, zależnie od terminów księgowania stosowanych na posiadanych przez nich kontach.

Przed nami jeszcze wypłata dywidendy spółki matki - Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Dniem nabycia prawa do dywidendy w tym przypadku jest dzień 01.09.2023 r., w związku z czym, to już ostatni moment na zakupy dla osób które nie posiadają jeszcze akcji lub chcą zmienić swój stan posiadania (należy pamiętać o 20dniowym marginesie na rozliczenie transakcji). Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono na dzień 15.09.2023 r. Suma zysków przeznaczonych na ten cel to w tym roku 3.768.146,60 zł,  tj. 0,05 zł na jedną akcję.