Zapadła decyzja o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Atremu. 49 groszy na akcję - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zapadła decyzja o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Atremu. 49 groszy na akcję
Data publikacji: 10.06.2024

Walne Zgromadzenie Spółki Atrem zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,49 zł na akcję.

Zarząd spółki Atrem poinformował, że 10 czerwca br.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2023 rok. 
Z kwoty 5,954 mln zł na dywidendę przeznaczono 4,522 mln zł.  Oznacza to 0,49 zł na akcję. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.  Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 10 września, a terminem wypłaty 20 września. 

Na tym samym ZWZ spółki Atrem, powołano do rady nadzorczej na nową kadencję następujące osoby: nowego członka - Stanisława Krukara oraz dotychczasowych członków: Dariusza Skrockiego, Rafała Jerzego, Sławomira Winieckiego, Piotra Fortunę, Rafała Płókarza.