Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 14.05.2018

Raportem bieżącym nr 6/2018, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14.

Porządek obrad wydarzenia obejmować będzie:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;4. Zatwierdzenie porządku obrad;5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017;9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017,e) przeznaczenia zysku za rok 2017;10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017;12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 23 maja 2018. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:[button link="http://www.immobile.com.pl/page/95897635/pliki/2018-05-11-gki-wza--ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf" color="silver" newwindow="yes"] Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia[/button][button link="http://www.immobile.com.pl/page/95897635/pliki/2018-05-11-gki-wza-projekty-uchwal-zwz.pdf" color="silver" newwindow="yes"] Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem[/button]Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE to dla nas zawsze ważne wydarzenie i niepowtarzalna szansa, aby w gronie osób które zaufały naszej spółce, dyskutować o jej aktualnych planach i dalszym rozwoju. Wyróżniamy się na polskim rynku kapitałowym wyjątkową frekwencją na tego typu spotkaniach. Gromadzimy na nich nawet ponad 80 inwestorów jednocześnie! To osiągnięcie, którym niejednokrotnie nie mogą się pochwalić nawet największe spółki rodzimego parkietu. Aby przybliżyć unikatową formułę walnych zgromadzeń GK IMMOBILE, zapraszamy do obejrzenia relacji z ostatniego ZWZA: http://blog.immobile.com.pl/za-nami-wyjatkowe-walne-zgromadzenie-grupy-kapitalowej-immobile/

Zachęcamy również do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A., które odbędzie się 29 maja 2018 r. - dowiedz się więcej o tym wydarzeniu.