Zmiany cen akcji GKI na tle rynku – rozmowa z Piotrem Kulessą - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zmiany cen akcji GKI na tle rynku – rozmowa z Piotrem Kulessą
Data publikacji: 03.07.2015

Jak przedstawiają się zmiany cen akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE na tle rynku kapitałowego? - o komentarz do danych prezentowanych przez portal Bankier.pl poprosiliśmy Piotra Kulessę, Specjalistę ds. Rynku Kapitałowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.[caption id="attachment_1462" align="alignnone" width="620"]
Źródło: http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=IMMOBILE[/caption]

Nie wszyscy inwestorzy indywidualni zgłębiają analizę danych. Czy mógłby Pan takim osobom przybliżyć jak odczytywać tego typu tabele?Tabela pokazuje zmianę kursów akcji i indeksu na przestrzeni czasu. Pierwszy wiersz, to procentowa zmiana ceny akcji spółki Immobile na przestrzeni kolejno: 7 dni, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 1 roku, 2 lat oraz 5 lat.Kolejne wiersze, to najpierw zmiana notowań indeksu WIG, później różnica pomiędzy zmianą procentową spółki Immobile a zmianą procentową indeksu WIG w danym okresie. Jak widać spółka Immobile odznaczała się pozytywnie na tle rynku. Kolejny wiersz, to procentowa zmiana indeksu INVESTORMS, a pod nim zmiana kursu akcji Immobile na tle tego indeksu. Jak widać również tutaj kurs akcji Immobile odznacza się pozytywnie.Co to jest indeks InwestorMS, a czym jest indeks WIG??Indeks InvestorMS jest indeksem obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI S.A. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej. W skład indeksu wchodzą w tej chwili 293 spółki. Jedną z nich są akcje spółki Immobile. Z tego powodu pojawia się porównanie do tego indeksu w tabeli pod notowaniami GKI. Jeśli spojrzeć na porównanie prezentowane w tabeli, to widzimy, że notowania naszych akcji były lepsze od tego indeksu.Indeks WIG zaś, to tak zwany indeks szerokiego rynku. Jego zmiany pokazują jak, uwzględniając kapitalizację, czyli relatywną wielkość poszczególnych notowanych firm, zmieniają się średnio kursy wszystkich akcji.Czyli można powiedzieć, że akcje GKI są powyżej średniej?Dokładnie tak, akcje Immobile zachowywały się zdecydowanie lepiej, niż cały rynek. W skrócie można powiedzieć, że lepsze stopy zwrotu z akcji GKI w stosunku do średniej rynkowej oznaczają, iż gdyby inwestor zainwestował wyłącznie w nasze akcje, osiągnąłby wyższy zysk niż inwestując swój kapitał we wszystkie spółki obecne na rynku po trochu.Używając sportowego żargonu, można powiedzieć, że wyprzedzaliśmy peleton.Co może być tego powodem?Myślę, że jest wiele powodów. Od udanej restrukturyzacji, poprzez przejęcia, aż po znaczącą poprawę w komunikacji z rynkiem kapitałowym. Dane pokazują, że nasza spółka dobrze poradziła sobie ze zmianami w tym okresie, a jej działania są dobrze postrzegane przez rynek. Wszystkie te czynniki miały wpływ na wzrost wyceny naszej firmy.Jakie są prognozy na przyszłość? Jaki cel chce osiągnąć spółka?Jeśli chodzi o ogólne prognozy, to oczekujemy skokowego przyrostu przychodów Grupy z inwestycji deweloperskich, których rozwój będzie dla spółki kluczowy w najbliższych latach. Przy jednoczesnym rozwoju pozostałych sektorów, umożliwi nam to kontynuację zeszłorocznego dobrego trendu. Na pewno w dalszym ciągu będziemy poprawiali komunikację z rynkiem. Z każdym dniem i kolejnym naszym działaniem, zwiększamy również rozpoznawalność, więc choćby z tego tytułu liczymy na dalszą poprawę naszej wyceny..

Piotrowi Kulessie dziękuję bardzo za rozmowę, a wszystkich którzy chcieliby zapoznać się z dokładniejszymi danymi dotyczącymi notowań Grupy zapraszamy na : http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=IMMOBILE