Znamy szacunkowe przychody PJP Makrum w 1. kwartale. Wzrost o 16% - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Znamy szacunkowe przychody PJP Makrum w 1. kwartale. Wzrost o 16%
Data publikacji: 16.04.2024

Zarząd spółki PJP MAKRUM S.A. podał skonsolidowane przychody ze sprzedaży od początku roku do końca marca. Przychody wyniosły 103,09 przy 88,84 mln PLN w tym samym okresie w roku 2023. Wzrost wyniósł 16%.
 W segmencie przemysłu przychody wyniosły 58,95 mln PLN (rok temu 65,34 mln PLN), a w segmencie budownictwa 44,14 mln PLN (rok wcześniej 23,32 mln PLN. W komunikacie poinformowano także, że w segmencie budownictwa portfel zamówień na dzień 31 marca 2014 wyniósł 130,98 mln PLN.
 
Zarząd spółki zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego, z uwagi na transparentną politykę informacyjną i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej spółki.
 
Komunikat został przygotowany na podstawie informacji posiadanych na moment publikacji. Dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
 
Komunikat został przygotowany na podstawie informacji posiadanych na moment publikacji. Dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.