Zwiększenie zaangażowania GK IMMOBILE w spółce Projprzem S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zwiększenie zaangażowania GK IMMOBILE w spółce Projprzem S.A.
Data publikacji: 18.07.2016

Spółka Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, raportem bieżącym nr 55/2016 z dnia 15 lipca 2016 r., poinformowała o zwiększeniu o kolejne 2% zaangażowania w jej akcjach spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Obecny stan zaangażowania GK IMMOBILE i jej spółek zależnych w Projprzem S.A. to 37,56% kapitału zakładowego spółki oraz 29,54% ogólnej liczby głosów.

Piątkowy raport określił wzrost zaangażowania o kolejne 2% w stosunku do poprzedniego raportu informującego o nabyciu akcji Projprzem. Raport bieżący nr 46/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., informował bowiem, iż Grupa Kapitałowa IMMOBILE, wraz ze swoimi spółkami zależnymi kontroluje 34,97% kapitału zakładowego spółki Projprzem, co stanowi 27,50% ogólnej liczby głosów na jej Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.Zgodnie z polskim prawem, obowiązki informacyjne ciążą na inwestorach posiadających znaczące pakiety akcji. Muszą oni przekazywać informacje o zmianie poziomu swojego zaangażowania w spółce. Po przekroczeniu 10% głosów na WZA, inwestor musi informować o każdej zmianie zaangażowania o co najmniej 2% głosów na WZA i te progi obowiązują aktualnie Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. przy informowaniu o jej zaangażowaniu w spółkę Projprzem.Historia zwiększania zaangażowania w akcję spółki Projprzem sięga listopada ubiegłego roku, kiedy to raportem bieżącym nr 43/2015 z dnia 19.11.2015 r., spółka Projprzem po raz pierwszy poinformowała o ujawnieniu nowego dużego akcjonariusza. Była to właśnie Grupa Kapitałowa IMMOBILE, która w tamtym momencie posiadała 8% kapitału oraz 6,29% udziału w głosach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projprzem.Już osiem dni później, w kolejnym raporcie, poinformowano o zwiększeniu tego zaangażowania do prawie 11% głosów.Kolejnym dużym krokiem było udane wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem, ogłoszone przez GKI. Zakończyło się ono 6 maja 2016 r. W jego ramach akcjonariusze złożyli zapisy na sprzedaż 630.440 akcji Projprzem S.A., co stanowi 10,54% kapitału zakładowego Projprzem S.A. i 8,29% ogółu głosów. Wezwanie pozwoliło na zwiększenie zaangażowania Grupy: z 22,14% udziału w kapitale zakładowym Projprzem S.A., tj. 17,46% w liczbie głosów na WZA; na 32,68% udziału w kapitale zakładowym, tj. 25,70% w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Projprzem S.A.Po ostatnich zakupach, w posiadaniu Grupy Kapitałowej IMMOBILE i jej spółek zależnych, znajduje się aktualnie 37,56% kapitału zakładowego spółki Projprzem oraz 29,54% jej ogólnej liczby głosów. Decyzja co do dalszego charakteru inwestycji w akcje tej spółki uzależniona będzie od:  • oceny sytuacji finansowej PROJPRZEM S.A. i możliwych do osiągnięcia efektów synergii,


  • przebiegu sporu prawnego (GKI S.A. została pozwana przez Spółkę jak i sama wniosła powództwo przeciw części Akcjonariuszy z tzw. Grupy bydgoskiej),


  • ewentualnej możliwości poparcia strategii GKI S.A. wobec PROJPRZEM S.A. przez pozostałych Akcjonariuszy,


  • aktualnego kursu akcji PROJPRZEM S.A.,


  • możliwości finansowych Grupy GKI,


  • oceny efektów finansowych ewentualnego zbycia posiadanego pakietu akcji,


  • podaży akcji PROJPRZEM S.A.