Atrem z najlepszą ofertą w wojskowym przetargu - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem z najlepszą ofertą w wojskowym przetargu
Data publikacji: 21.12.2023

Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. złożyło najlepszą ofertę na modernizację zasilania kompleksu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznaniu w energię elektryczną, cieplną i wodę.
20 grudnia zarząd Atrem S.A. otrzymał informację o wyborze dokonanym przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań” najlepszą ofertę złożyło konsorcjum w składzie: Atrem S.A. (lider), Przedsiębiorstwo „Hydro-Gaz Swarzędz” Przemysław Wojtkiewicz (partner konsorcjum),  Wynagrodzenie Konsorcjum ujęte w ofercie wynosi 61.217.100,00 zł brutto. Wartość prac Atremu  ujęta w ofercie wynosi 44.678.072,32 zł brutto.