Bydgoszcz przystanią nowoczesnych usług dla biznesu - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Bydgoszcz przystanią nowoczesnych usług dla biznesu
Data publikacji: 23.07.2018

Rośnie popyt na powierzchnie biurowe w Bydgoszczy, w związku z dynamicznie rosnącą rangą tego miasta na krajowym rynku usług dla biznesu. W chwili obecnej Bydgoszcz jest liderem tego typu usług wśród miast jej wielkości, pozostawiając jeszcze wiele potencjału dla nowych podmiotów, które regularnie szukają miejsca na swoją siedzibę.

Bydgoszcz jest ósmym pod względem liczby ludności miastem w Polsce, zamieszkiwanym przez ponad 350 tysięcy mieszkańców, i stolicą administracyjną województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto jest liderem dynamicznie rozwijającego się regionu, skupiającym liczne funkcje społeczno-gospodarcze. Znaczące atuty ośrodka, wpływające na jego atrakcyjność dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, to położenie komunikacyjne oraz wysoka jakość kapitału ludzkiego. Bydgoszcz cechuje się ogromnym potencjałem, realizując strategię miasta przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom. Wraz z położonym nieopodal Toruniem, tworzy aglomerację bydgosko-toruńską, zamieszkiwaną przez blisko 800 tys. osób.

Potencjał Bydgoszczy opisuje Raport przygotowany dla Miasta Bydgoszczy przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), we współpracy z JLL i Randstad:"Bydgoszcz znajduje się w gronie najważniejszych miejsc lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Pod względem zatrudnienia w centrach usług BPO, SSC, IT, R&D zajmuje ósme miejsce w kraju i dynamicznie się rozwija. Przyrost miejsc pracy w branży (28% od I kw. 2016 r.) wspiera udana współpraca inwestorów z branżą nieruchomości komercyjnych, firmami rekrutacyjnymi, władzami lokalnymi, szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu. Bydgoszcz doskonale wykorzystuje możliwości związane z rozwojem sektora, w szczególności szeroko rozumianych usług IT, coraz mocniej zaznaczając swoją obecność na krajowej mapie usług biznesowych" - napisano w raporcie.

Do najważniejszych cech miasta, przyciągających pracodawców opisywanych sektorów należą: • specjalizacja w usługach IT - wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych w Polsce, Bydgoszcz zajmuje pierwsze miejsce pod względem udziału usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT, R&D,


 • konkurencyjny poziom presji na lokalnym rynku pracy - niższy niż w większości głównych

  ośrodków usług biznesowych w Polsce - udział osób pracujących w usługach wspólnych w wieku produkcyjnym mobilnym wynosi 7%,


 • dogodny dostęp do kadr z regionu - bliskie położenie Torunia zwiększa podaż pracowników. Udział osób dojeżdżających z tego miasta jest w firmach zlokalizowanych w Bydgoszczy duży, dotyczy to również wykwalifikowanych pracowników sektora usług wspólnych,


 • historie sukcesu centrów BPO, SSC, IT, R&D - większość obecnych w mieście centrów usług biznesowych rozszerzyła

  w ostatnich trzech latach zakres i poziom zaawansowania działalności, czemu towarzyszył również wyraźny

  wzrost zatrudnienia. W opinii najważniejszych inwestorów, Bydgoszcz jest sprawdzonym miejscem prowadzenia biznesu,


 • konkurencyjność kosztowa - miasto charakteryzują niższe koszty operacyjne w porównaniu do największych ośrodków usług biznesowych w Polsce. W rankingu "European Cities and Regions of the Future 2018/19" (fDi Intelligence, Financial Times), Bydgoszcz zajęła 7. miejsce w Europie pod względem efektywności kosztowej w kategorii "Średnich Europejskich Miast Przyszłości",


 • strategia gospodarcza - Bydgoszcz została uznana za najlepsze miasto do inwestycji wg niezależnego raportu Banku

  Światowego „Doing Business In Poland 2015”. Konsekwentna realizacja polityki wsparcia inwestorów i przedsiębiorców

  stanowi podstawę dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. Wsparcie dla inwestorów podczas procesu inwestycyjnego oraz profesjonalną opiekę poinwestycyjną zapewnia Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego,


 • szybko rozwijający się rynek biurowy - duża część powierzchni biurowej jest wysokiej jakości, zlokalizowanej w nowoczesnych budynkach. Ok. 30% zasobów powierzchni biurowej w mieście zostało oddanych do użytku w okresie ostatnich trzech lat, podczas których miał miejsce szybki rozwoju rynku biurowego. Obecnie dostępna jest przestrzeń biurowa spełniająca wymagania nawet najbardziej wymagających inwestorów pod względem prestiżu i lokalizacji, np. zlokalizowany w sercu miasta (2 min. od Starego Rynku) biurowiec klasy A IMMOBILE K3.
Obecnie w Bydgoszczy funkcjonuje 41 centrów biznesowych, z czego aż dziewięć powstało w ciągu ostatnich 2,5 roku. 44% z nich to podmioty zagraniczne - swoje główne siedziby mają tu centra z 9 różnych państw z całego świata. Zatrudnienie znajduje tu łącznie ponad 10 000 pracowników. Zatrudnienie pomiędzy I kw. 2016 r., a I kw. 2018 r. wzrosło o ponad 2 tys. osób. Do końca roku 2020, według konserwatywnych założeń, liczba ta ma wzrosnąć o kolejne 2 tysiące. Zdecydowaną większość nowo powstałych w tym okresie miejsc pracy wygenerowały dotychczas istniejące w mieście centra, które rozwijały swoją działalność. Najważniejszą kategorią usług świadczonych w bydgoskich centrach jest IT (w tym działalność badawczo-rozwojowa w zakresie rozwoju oprogramowania). Generuje ona 86% zatrudnienia w branży i jest częścią profilu działalności dominującej większości centrów w mieście."W ostatnich latach rola Bydgoszczy jako rynku biurowego znacząco wzrosła, a podaż powierzchni biurowych przekroczyła 77 tys. m2. Rynek biurowy w mieście stara się tym samym odpowiedzieć na potrzeby sektora nowoczesnych usług dla biznesu, co przyczynia się do nieustającego wzrostu podaży nowoczesnej powierzchni biurowej. Od końca roku 2015 zostało ukończonych ponad 17 tys. m2 nowoczesnej przestrzeni biurowej. Warto podkreślić, że w tym czasie współczynnik powierzchni niewynajętej obniżył się z 14,1% do 9,9%. To jasno pokazuje, że rynek biurowy w Bydgoszczy jest bardzo chłonny" - Raport ABSL, opracowanie JLL.

Odpowiedzią Grupy Kapitałowej IMMOBILE na dynamiczny rozwój sektora usług wspólnych w Bydgoszczy są jej projekty deweloperskie. Czołowy - inwestycja biurowa IMMOBILE K3 - to propozycja dla najbardziej wymagających klientów, szukających niepowtarzalnej w skali miasta lokalizacji i jakości. To niemal 8.600 m powierzchni biurowych i handlowych w ścisłym centrum miasta, zaledwie 100 m od Starego Rynku oraz unikatowa propozycja architektoniczna, doskonale wpisująca się unikatową elewacją ze szkła i piaskowca w klimat starego miasta i Placu Kościeleckich - głównego węzła komunikacyjnego centrum Bydgoszczy.

Kontynuacją oferty biurowej Grupy jest przestrzeń, która powstawać będzie etapowo w największej inwestycji deweloperskiej w mieście - Platanowym Parku. Biurowce, zlokalizowane na multifunkcyjnym osiedlu, z towarzyszącymi funkcjami handlowymi, usługowymi i kulturowymi, zaoferują przedsiębiorcom świetną lokalizację blisko głównego węzła komunikacyjnego, z jednoczesną bliskością centrum miasta.

Uzupełnieniem oferty są mieszkania, powstające w inwestycji Platanowy Park oraz nowej, również etapowanej inwestycji Osiedle Uniwersyteckie.


Źródłem informacji opisanych w artykule jest raport 'Usługi biznesowe w Polsce' stworzony przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), we współpracy z JLL i Randstad. ABSL cyklicznie publikuje szczegółowe raporty związane z sektorem nowoczesnych usług biznesowych, udostępniamy wszystkim zainteresowanym, aby zapewnić dostęp do cennego know-how dla inwestorów i liderów rynku. Link do opracowań ABSL: http://absl.pl/pl/publikacje/