Dobra dywidenda w Atremie potwierdzona na WZA - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobra dywidenda w Atremie potwierdzona na WZA
Data publikacji: 15.06.2022

Podczas walnego zgromadzenia Atrem S.A., które odbyło się 13 czerwca 2022 r., zapadła finalna decyzja o wypłacie przez spółkę dywidendy. Decyzji tej niecierpliwie oczekiwał rynek, gdyż tegoroczna dywidenda Atremu jest jedną z najwyższych na polskim parkiecie.
Zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku Atremu za rok 2021, w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję. 

Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 13.09.2022 r. 
Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalono na dzień 21.09.2022 r. 
Dywidendą objęte są akcje Spółki w liczbie 9.230.079 sztuk.
 Już wcześniej, po pozytywnej rekomendacji wniosku zarządu przez radę nadzorczą, rynek ochoczo zareagował na tę propozycję. Według ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego informację o rekomendacji (2,27 zł), stopa dywidendy wynosi prawie 30%. Kurs zyskał blisko 90 proc. w dwa dni. Po delikatnej korekcie, kurs od kwietnia oscyluje nieco poniżej 4 złotych, a oferowana dywidenda cały czas jest jedną z najatrakcyjniejszych w tym sezonie dywidendowym. To pierwsza dywidenda w Atremie od kilku lat.
 
„Wcześniejsze podejście do dywidendy wynikało z ograniczeń kodeksowych – trzeba było najpierw przeznaczyć zyski na pokrycie strat z lat ubiegłych. Teraz rekomendujemy wypłatę dywidendy. Prawdopodobnie, jak będą do tego warunki, będziemy takie rekomendacje składać, a akcjonariusze będą podejmować decyzje” – powiedział prezes Atremu Andrzej Goławski, pytany przez ISBnews o politykę dywidendową.