Dywidenda i nowy ciekawy kontrakt – kolejne dobre wieści z Atremu - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywidenda i nowy ciekawy kontrakt – kolejne dobre wieści z Atremu
Data publikacji: 29.03.2022

28 marca Atrem S.A. przekazał rynkowi i inwestorom dwa interesujące raporty bieżące. Pierwszy dotyczył wyboru oferty spółki w ciekawej inwestycji warszawskiego Metra, a drugi to pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku o przeznaczenie zysku za 2021 rok na dywidendę.
Po publikacji pozytywnego sprawozdania finansowego za rok 2021, Atrem kontynuuje dobre wieści, informując o wyborze oferty spółki przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż systemu ochrony tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty. Wartość prac Atremu ujęta w ofercie to 10.576.770,00 zł brutto.
 Tego samego dnia spółka przekazała także informację, na którą zazwyczaj oczekuje większość akcjonariuszy. Rada Nadzorcza Atrem S.A. pozytywnie zaopiniowała wysuniętą przez zarząd rekomendację dywidendy. Zaproponowano przeznaczenie części zysku netto Spółki za 2021 rok w kwocie 6.091.852,14 zł, tj. 0,66 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki. Ostatnim krokiem do podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, będzie zatwierdzenie tej propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Według ceny zamknięcia z dnia poprzedzającego te informacje (2,27 zł), stopa dywidendy wyniesie prawie 30%.
 
Ostatnie dni przyniosły wiele dobrych wieści płynących z Atremu. Świetne wyniki roczne, wstępny wybór oferty w ciekawym kontrakcie, propozycja dywidendy i... największe wzrosty na GPW podczas sesji poniedziałku 29 marca! Atrem S.A. zwyżkował aż o 38,77%, najwięcej wśród spółek szerokiego rynku.
Atrem S.A., działający w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizująca kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa, od 2007 r. jest notowany na warszawskiej GPW. Od 2019 roku spółka znajduje się w strukturach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., starając się dobrze wykorzystać potencjał jakim dysponuje funkcjonując w ramach tego konglomeratu. Słuszność głębokiej restrukturyzacji i obranych zmian potwierdzają pozytywne wyniki finansowe i operacyjne.
 W 2021 roku Atrem odnotował 6,18 mln zł zysku netto w 2021 r. wobec 2,32 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,51 mln zł, wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA 9 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,56 mln zł w 2021 r., wobec 86,42 mln zł r/r. Więcej o wynikach za rok 2021.