GK IMMOBILE z prelekcją o relacjach inwestorskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

GK IMMOBILE z prelekcją o relacjach inwestorskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Data publikacji: 19.04.2017

29 marca bieżącego roku, HOSSA ProCapital, jedno z najprężniej funkcjonujących Kół Naukowych w kraju, działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zorganizowało kolejną już konferencję 'Dzień Inwestora Giełdowego'. Do wygłoszenia prelekcji podczas wydarzenia zaproszono Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.Zapraszamy na krótką prezentację video wydarzenia:

KNRK Hossa ProCapital, dzięki swojej aktywności edukacyjnej, stało się rozpoznawalną marką znaną z organizacji wydarzeń szerzących wiedzę na temat inwestowania i rynków kapitałowych. Dla członków Koła rynki kapitałowe to pasja i wiedza, którą chcą rozwijać oraz propagować wśród innych studentów. Spotkania Koła mają charakter otwarty, dlatego cotygodniowo gości na nich wielu wolnych słuchaczy. Hossa ProCapital działa już od 20 lat, co roku organizując wiele projektów takich jak: „Akademia Analizy Technicznej”, „Rynki Finansowe Jutra” czy „Dzień Inwestora Giełdowego”.

Impreza z tego ostatniego cyklu odbyła się pod koniec kwietnia, przedstawiając studentom i zgromadzonym gościom trzy prelekcje zagłębiające ich w kolejne aspekty inwestowania. Do udziału w konferencji oraz podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaproszono przedstawicieli instytucji reprezentujących trzy różnorodne gałęzie inwestowania. Specjaliści BNY Mellon opowiedzieli o funduszach inwestycyjnych typu hedge, Szymon Krajewski z Spółdzielni Właścicieli Majątku Prevalue Cooperative Owners o inwestowaniu w diamenty, a Anita Depka-Prądzyńska, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Grupy Kapitałowej IMMOBILE omówiła zasady dobrej komunikacji pomiędzy spółką giełdową a inwestorem.

W naszej prelekcji skupiliśmy się na takich elementach jak ewolucja pojęcia i historia rozwoju relacji inwestorskich, najważniejsze nowoczesne narzędzia służące poprawie wzajemnej komunikacji na linii spółka-inwestor oraz korzyści płynące z dbania o wzorowe relacje inwestorskie w spółce. Prezentację poprzedziło krótkie wprowadzenie, przedstawiające zgromadzonym działalność Grupy Kapitałowej IMMOBILE w jej głównych sektorach: przemyśle, dewelopingu oraz hotelarstwie.

Relacje inwestorskie to dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE ważny aspekt, na którego ciągłej poprawie spółka skupia się już od kilku lat. Działania te skutkują poprawą jakość relacji inwestorskich, za czym idzie m.in. zwiększenie rozpoznawalności, zwłaszcza wśród inwestorów indywidualnych, wysoka frekwencja na walnych zgromadzeniach spółki, jej obecność na najważniejszych wydarzeniach związanych z rynkiem kapitałowym oraz współpraca z kluczowymi instytucjami i mediami, również w zakresie edukacji. To właśnie dbałość o szerzenie dobrych praktyk w zakresie relacji inwestorskich zachęciła spółkę do zaprezentowania się na konferencji Koła Hossa ProCapital, która licznie zgromadziła przyszłych aktywnych inwestorów oraz pracowników rynku kapitałowego w Polsce.

Członkom koła Hossa ProCapital dziękujemy za zaproszenie, gratulujemy dobrej organizacji i wysokiej frekwencji na wydarzeniu. Wszystkim słuchaczom konferencji zaś, życzymy sukcesów na polu naukowym i zawodowym oraz wielu dobrych decyzji inwestycyjnych.[caption id="attachment_4729" align="aligncenter" width="620"]
Przedstawiciele Koła Hossa ProCapitał z prelegentką GK IMMOBILE[/caption]