Granulator Destruktu Asfaltowego. JAK DZIAŁA TA MASZYNA? - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Granulator Destruktu Asfaltowego. JAK DZIAŁA TA MASZYNA?
Data publikacji: 31.05.2022

Granulator Destruktu Asfaltowego to innowacyjny produkt, który pomaga branży budownictwa drogowego nie tylko unowocześnić i usprawnić proces budowy dróg i nawierzchni, ale również zadbać o środowisko, w którym żyjemy. 

Ten proekologiczny zamysł konstruktorów PJP Makrum pozwala na ponowne użycie materiału wykorzystywanego do budowy infrastruktury drogowej. Czyni to Granulator Destruktu Asfaltowego urządzeniem wpisującym się we współczesne tendencje ekologicznych rozwiązań w różnych dziedzinach naszego życia. Biorąc pod uwagę trendy w branży budownictwa, wyraźnie można przewidzieć regularny wzrost udziału granulatu w procesie. Urządzenie zostało zaprojektowane według najnowszych trendów materiałowych, zapewniając maksymalnie długie cykle używania części eksploatacyjnych.