Przekroczyliśmy pierwszy MILIARD! Omówienie wyników I kwartału 2022 Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Przekroczyliśmy pierwszy MILIARD! Omówienie wyników I kwartału 2022 Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.
Data publikacji: 31.05.2022

Zapraszamy na omówienie wyników I kwartału 2022 roku spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przez zarząd: prezesa Rafała Jerzego, wiceprezesa Sławomira Winieckiego oraz członka zarządu i dyrektora finansowego Piotra Fortunę.
👉Tematy odcinka: 
0:00 Omówienie wyników za IQ2022 
6:30 Przemysł. Segment deweloperski 
10:03 Segment hotelarski 
13:08 Segment odzieżowy 
16:06 Cena akcji 

GK IMMOBILE S.A. posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym. Prawie wszystkie segmenty operacyjne Grupy odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie. 

Przychody skonsolidowane Grupy wyniosły 171,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 75,7 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Spółka wypracowała EBITDĘ na poziomie 6,2 mln PLN.