HALIFAX P kupuje szczecińską stocznię Pomerania - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

HALIFAX P kupuje szczecińską stocznię Pomerania
Data publikacji: 31.01.2014

MAKRUM S.A. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży szczecińskiej stoczni do spółki zależnej, HALIFAX P Sp. z o.o. Zbyciu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa (prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, licencje i zezwolenia oraz ruchomości). Halifax P kupi Pomeranię za 20 mln, posługując się środkami własnymi oraz kredytem bankowym.- To kolejny etap porządkowania struktur własnościowych w spółce – mówi Piotr Fortuna, dyrektor finansowy Grupy MAKRUM. – Zgodnie z koncepcją restrukturyzacji wszelkie nieruchomości zarządzane są przez spółki zależne, co ułatwi zarządzanie posiadanym majątkiem. Jest to zmiana czysto organizacyjna, majątek Pomaranii wciąż pozostaje w strukturach Grupy Kapitałowej.