Historia rozwoju automatycznych systemów parkowania na świecie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Historia rozwoju automatycznych systemów parkowania na świecie
Data publikacji: 20.07.2016

Z zagadnieniem parkowania i parkingów zetknięto się po raz pierwszy wraz ze skonstruowaniem przez Karla Benza w 1886 r. pierwszego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym. Wzrost popytu na miejsca parkingowe pojawił się zaś wraz z uruchomieniem fabryk produkujących auta w systemie seryjnym. Pierwsze budynki do ich przechowywania opierały się początkowo na tradycyjnych rozwiązaniach, ewoluując aż po wielopoziomowe parkingi i garaże samochodowe, które powstały na początku XX w. jako reakcja na coraz większe potrzeby związane z parkowaniem w dużych miastach.[caption id="attachment_3427" align="aligncenter" width="600" class=" "]
Pierwszy zautomatyzowany garaż na świecie - Rue de Ponthieu, powstały w 1905 r. w Paryżu, źródło[/caption]

Wraz z postępem technologicznym wyewoluowały one w innowacyjne automatyczne systemy parkingowe. Pierwszym udokumentowanym rozwiązaniem tego typu był Garage Rue de Ponthieu, który powstał w 1905 roku w Paryżu. System złożony był z windy na którą wjeżdżał samochód, po czym podnoszono go kilka pięter wyżej, gdzie obsługa parkowała go wewnątrz budynku. Przez kolejne lata parkingi automatyczne rozwijały się powoli, a w latach 20-tych zawitały do USA, zwłaszcza do wielkich metropolii, takich jak Nowy Jork. Tam, po II wojnie światowej, przeżyły największy swój rozkwit i popularne są do dziś.Poniżej prezentujemy filmy dokumentujące działanie parkingów w latach 20. w USA. Zastosowane tam rozwiązania robią wrażenie po dziś dzień:

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Liderem stosowania technologii automatycznego parkowania nie jest jednak USA. Najwięcej tego typu konstrukcji powstało w Japonii, gdzie miejsca parkingowe w przeludnionych azjatyckich miastach są na wagę złota. Średnio rocznie udostępnia się tam parkingi automatyczne mieszczące nawet do 100 000 samochodów, podczas gdy w Europie obecnie średnio powstaje ok. 40 000 miejsc parkingowych tego typu na rok.[caption id="attachment_3420" align="aligncenter" width="599" class=" "]
Parking automatyczny w Portland, USA, źródło[/caption]

W Polsce rozwiązanie to pojawiło się stosunkowo niedawno. Przewiduje się jednak lawinowy wzrost ich popularności, w związku z przybierającymi na sile procesami urbanizacyjnymi w polskich miastach. Powodują one narastanie problemu parkowania samochodów w aglomeracjach.[caption id="attachment_3422" align="aligncenter" width="511" class=" "]
Parking w Chicago w 1937 r., źródło[/caption]

Trochę liczb: w 2011 roku w Warszawie, na jedno miejsce parkingowe przypadały 33 auta. W mieście będącym liderem tej statystyki, Gorzowie Wielkopolskim, aż 75! W ciągu ostatniego 20-lecia ogólna liczba samochodów wzrosła czterokrotnie, a już około 1985 r. Polska notowała wskaźnik liczby samochodów na 1000 mieszkańców równy średniej światowej. Obecnie wynosi on około 600 aut na 1000 mieszkańców i ma tendencję rosnącą.Dodając do tego rozwój miast i dążenie do remontów i przebudowy ich centrów, jednoznacznie widoczna jest konieczność rozwiązywania coraz trudniejszych problemów infrastruktury technicznej, w tym parkingowej i garażowej. Jest to jeden z najważniejszych obecnie problemów urbanistycznych, wymagający racjonalnej polityki parkingowej, spójnej z polityką komunikacyjną i inwestycyjną miasta. Wraz z modernizacją centrów miast, inwestorzy stykają się też z problemem realnego braku miejsca pod stworzenie miejsc, np. w remontowanych starych kamienicach czy nowo tworzonych hotelach, centrach handlowych itp. Niezapewnienie możliwości komfortowego parkowania w ich obrębie jest istotnym czynnikiem szkodzącym popytowi, dlatego konieczne jest poszukiwanie skutecznego rozwiązania tej kwestii.[caption id="attachment_3421" align="aligncenter" width="480" class=" "]
Otwarcie automatycznego parkingu w Los Angeles w 1953 r., źródło[/caption]

Tu z pomocą przychodzi porównanie wydajności tradycyjnych parkingów oraz systemów wielopoziomowych. W tych rozwiązanych tradycyjnie, miejsca przeznaczone do postoju zajmują zazwyczaj zaledwie ok. 1/3 powierzchni całkowitej obiektu. Resztę stanowi infrastruktura dojazdowa. W systemach automatycznych na tej samej powierzchni ‘upchnąć’ można kilkukrotnie więcej pojazdów. Jest to również korzystne ekonomicznie, gdyż wartość gruntu pod miejsce parkingowe często znacznie przekracza wartość samochodu, który jest na nim zaparkowany. Dodając do tego koszty ów infrastruktury (podjazdy, oświetlenie, systemy wentylacji, monitoring itd.), finalny koszt miejsc parkingowych to nawet do 20% wartości całej inwestycji do której należą. Zastosowanie nowoczesnych technologii wydaje się być tu dużo bardziej opłacalnym.[caption id="attachment_3423" align="aligncenter" width="600" class=" "]
Parking współczesny w Nowym Jorku, fot. Michał Banach, źródło[/caption]

Spółka MAKRUM Project Management zauważając problem związany z parkowaniem w aglomeracjach, stworzyła nowy produkt – serię parkingów MODULO Multi. Oferując klientowi elastyczne rozwiązania, dostosowane do warunków zabudowy i konkretnych potrzeb inwestycji, odpowiada na rosnące potrzeby centrów miast i osiedli mieszkalnych. Polski producent chce zrewolucjonizować polskie miasta, a oferując konkurencyjne na rynku ceny, zachęcić do współpracy również klientów zagranicznych.[caption id="attachment_3424" align="aligncenter" width="600" class=" "]
Najpopularniejszy automatyczny system parkingowy w fabryce Volkswagena w Wolfsburgu w Niemczech, źródło[/caption]

Po więcej informacji na temat automatycznych systemów parkingowych MODULO, produkowanych przez firmę MAKRUM Project Management, zapraszamy do folderu sprzedażowego:


.