I kwartał 2018 r. zamknięty wzrostami we wszystkich segmentach działalności GK IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

I kwartał 2018 r. zamknięty wzrostami we wszystkich segmentach działalności GK IMMOBILE
Data publikacji: 29.05.2018

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, opublikowała sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. We wszystkich obszarach działalności Grupa zanotowała wzrosty.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w I kwartale 2018 r., wyniosły 79,3 mln zł. Wzrosły o ponad 68% w porównaniu do 47,2 mln wypracowanych w pierwszym kwartale roku minionego. Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 6,2 mln, a zysk netto 3 mln, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku, wartości te były ujemne. EBITDA Grupy wzrosła prawie 4-krotnie, do wartości 8,3 mln zł.- Za nami pierwszy kwartał po publikacji strategii, której celem nadrzędnym jest wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Stabilne wzrosty wyników jakie osiągamy powinny spowodować, że wzrost ten będzie kontynuowany - komentuje wyniki Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE.

Na tak dobre wyniki skonsolidowane wpłynęła wysoka dynamika wzrostów w głównych segmentach działalności spółki. Przychody w hotelarstwie wzrosły o 34,4% do poziomu 8,9 mln, a w przemyśle o 5% do wartości 35,7 mln zł. Największy skok widoczny jest w przychodach segmentu deweloperskiego, który wzrósł z 3,8 mln w I kwartale 2017, do 16,8 mln w I kwartale 2018. Prawie 4,5-krotny wzrost to efekt sprzedaży kolejnego etapu uwolnionego w ramach największej inwestycji deweloperskiej realizowanej w Bydgoszczy – osiedla Platanowy Park.

W raporcie Grupy IMMOBILE wyszczególniono jeszcze dwa segmenty które w przyszłości prezentowane będą w ramach opisanych wyżej segmentów podstawowych: najem aktywów oraz budownictwo przemysłowe. Budownictwo przemysłowe – reaktywowana działalność, operująca od zaledwie 15 miesięcy, zanotowała skokowy wzrost przychodów – z 0,7 mln zł w pierwszym kwartale 2017, do 14,1 mln w pierwszym kwartale tego roku. Najem aktywów zaś, zanotował w tym okresie wzrost o pół miliona – do pułapu 2,6 mln zł.Jedną z ważniejszych informacji podkreślanych w publikowanym sprawozdaniu, jest rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty trzeciej z rzędu dywidendy. Jeśli najbliższe Walne Zgromadzenie przychyli się do tego pomysłu, spółka wypłaci dywidendę w wysokości 5 275 tys. zł., tj. 0,07 zł na akcję.Nasi Akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą – powiedział Rafał Jerzy.

Obecnie poza spółką-matką, na GPW notowany jest lider segmentu przemysłowego Grupy – PROJPRZEM MAKRUM S.A. Zarząd planuje wprowadzenie na rynek główny wszystkich segmentów operacyjnych, aby GK IMMOBILE mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i uzyskać prawidłową wycenę rynkową.Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Założeniem strategicznym jej działalności jest ciągły rozwój poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji oraz maksymalne wykorzystanie potencjału każdej z posiadanych już spółek, w Polsce i zagranicą. GK IMMOBILE S.A. skupia się na branżach o najlepszych perspektywach rozwoju oraz najwyższej rentowności. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie oraz dewelopingu.