Jedyny konglomerat na GPW ze wzrostem przychodów o 16% - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Jedyny konglomerat na GPW ze wzrostem przychodów o 16%
Data publikacji: 16.04.2024

Grupa Kapitałowa IMMOBILE podała szacunkową wysokość skonsolidowanych przychodów od klientów zewnętrznych. W 1. kwartale tego roku kwota wyniosła 204,05 mln PLN i była o 16% wyższa, niż rok temu.
 Dla przypomnienia, rok temu, w tym samym okresie (czyli od 1 stycznia do 31 marca 2023) skonsolidowane przychody wyniosły 175,17 mln PLN. W roku 2024, w segmencie przemysł przychody wyniosły 58,95 mln PLN (64,94 mln PLN w 2023), w budownictwie 44,14 mln PLN (23,32 mln PLN w 2023), w automatyce i elektroenergetyce 31,82 mln PLN (18,85 mln PLN w 2023), w segmencie modowym 16,65 mln PLN (11,10 w 2023). Pozostałe i niealokowane: 0,82 mln PLN (1,3 mln PLN w 2023). Największą dynamikę wzrostu zanotowały segmenty budownictwa (89%), automatyki i elektroenergetyki (69%) oraz modowy (50%). Spadek zanotował segment developingu (-27%), co jest związane z kumulacją przekazywania klientom mieszkań w roku 2023.
 
Zarząd spółki zdecydował o publikacji szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przed publikacją sprawozdania finansowego, z uwagi na transparentną politykę informacyjną i możliwość bieżącej analizy sytuacji finansowej spółki.
 
Komunikat został przygotowany na podstawie informacji posiadanych na moment publikacji. Dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. spółki.
 
Komunikat został przygotowany na podstawie informacji posiadanych na moment publikacji. Dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
 Komunikat został przygotowany na podstawie informacji posiadanych na moment publikacji. Dane nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.