Kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za nami - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za nami
Data publikacji: 28.06.2019

We wtorek 25 czerwca, odbyło się pierwsze w tym roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Tradycyjnie udało nam się zgromadzić znakomite i liczne grono Akcjonariuszy, które podjęło kluczowe dla spółki decyzje, w tym decyzję o wypłacie dywidendy, po raz czwarty z rzędu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na 25 czerwca 2019 r., rozpoczęło się przed godziną 11:00 rejestracją uczestników. Pojawiło się na nim około 50 akcjonariuszy uprawionych do głosowania, reprezentujących łącznie prawie 56 milionów głosów na WZA.

Głównymi sprawami, jakimi zajęło się grono Akcjonariuszy pod przewodnictwem p. Michała Królikowskiego, było m.in. standardowe dla Zwyczajnego Zgromadzenia zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu za rok 2018 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie poddane głosowaniu projekty uchwał w tych sprawach, zostały przyjęte w niezmienionej formie.

Podczas spotkania podjęto jeszcze inną kluczową decyzję zatwierdzającą wypłatę dywidendy w spółce czwarty rok z rzędu. Uchwała dotycząca dywidendy dołączyła do projektów uchwał WZA na wniosek akcjonariusza i prezesa spółki, Rafała Jerzego. Zgodnie z uchwałą, dniem nabycia prawa do dywidendy będzie dzień 24.09.2019 r., a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 8.10.2019 r.Zobacz pełen tekst uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia 25 czerwca 2019 r.Po Walnym Zgromadzeniu odbył się tradycyjny wspólny obiad akcjonariuszy, kontynuowany licznymi rozmowami kuluarowymi.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za zaangażowanie i udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Cieszymy się, że kolejny raz udało nam się zgromadzić w tak licznym gronie oraz poznać nowych Akcjonariuszy. To zdecydowanie najlepsza forma obopólnego kontaktu i zgłębienia planów zarządów poszczególnych spółek. Wszystkich akcjonariuszy którzy nie mieli możliwości spotkać się z nami tym razem, zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się z podjętymi uchwałami.Przede wszystkim jednak, zapraszamy do udziału w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Już w niedalekiej przyszłości pragniemy odmienić ich dotychczasową formułę w taki sposób, aby były prawdziwym świętem inwestorów.