MAKRUM na Sympozjum Kruszywa Cement Wapno w Bełchatowie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM na Sympozjum Kruszywa Cement Wapno w Bełchatowie
Data publikacji: 26.10.2015

W dniach 15-16 października w Bełchatowie, przedstawiciele MAKRUM wzięli udział w XXII Sympozjum Kruszywa Cement Wapno.
 
Sympozjum objęło 4 bloki tematyczne, 25 prezentacji, debatę techniczną i warsztaty sprzedażowe, wystawę stoisk oraz wycieczkę naukowo-techniczną do zakładu górniczego i cementowni Rudniki. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać licznych wykładów. Przede wszystkim rozmawiano na temat nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii wykorzystywanych w kopalniach kruszyw oraz w przemyśle surowców budowlanych. Tematyka obejmowała również remonty i modernizację kopalń, eksploatację złóż, wydobycie i przerób surowców oraz zagadnienia racjonalizacji produkcji i gospodarowania mediami.
 
W Bełchatowie spotkało się blisko 280 przedstawicieli branży cementowej, wapienniczej i kruszywowej, w tym delegacja spółki MAKRUM Project Management. Rozmowy z przedstawicielami branży były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy. Konferencji jak zawsze towarzyszyła również wystawa stoisk. Wykorzystaliśmy tę możliwość do aktywnej promocji naszych produktów poprzez dystrybucję materiałów reklamowych oraz bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi klientami.
 
Podejmowanie tego typu inicjatyw jest dla nas szczególnie cenne. Pomimo utrzymywania od wielu lat pozycji lidera wśród producentów maszyn kruszących, staramy się nieustannie doskonalić nasz warsztat i zwiększać sprzedaż naszych flagowych produktów własnych. MAKRUM wykorzystuje w tym zakresie pełen potencjał spółki, oferując kompleksową obsługę klienta - od projektowania, spawania, obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej i malowania, łącznie z montażem mechanicznym, hydrauliką i elektryką.