Makrum tworzy ogólnopolską sieć sprzedaży automatycznych systemów parkingowych MODULO - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Makrum tworzy ogólnopolską sieć sprzedaży automatycznych systemów parkingowych MODULO
Data publikacji: 20.06.2016

W ostatnim czasie MAKRUM Project Management zintensyfikowało działania dążące do zbudowania ogólnopolskiej sieci sprzedaży swojego nowego flagowego produktu – automatycznych systemów parkingowych serii MODULO.W tym celu podpisano dwie umowy, przedmiotem których jest reprezentowanie interesów spółki w dziedzinie dystrybucji systemów automatycznego parkowania.Pierwszą z firm, która stała się oficjalnym dystrybutorem produktów Makrum MODULO, jest ABM Serwis Piotr Nowakowski z Łochowa. ABM Serwis jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą usługi elektroinstalacyjne, a wśród nich nowoczesne usługi dedykowane ‘inteligentnym domom’. Na rynku działa od 2005 roku.[caption id="attachment_3270" align="alignnone" width="620"]
Prezes Makrum Project Management Piotr Szczeblewski oraz Project Manager Oktawian Przybylik z przedstawicielem firmy ABM Serwis[/caption]

Kolejnym z przedsiębiorstw z którym MAKRUM podjęło współpracę jest firma KOMODO z Łodzi, która podpisując umowę stała się oficjalnym dystrybutorem marki MAKRUM. Dalsza współpraca pomiędzy MAKRUM a Komodo zakłada również świadczenie usług serwisowych oraz montażowych.Firma Komodo oferuje w zakresie swojej działalności projektowanie urządzeń transportu pionowego w tym: dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, platform pionowych, platform przyschodowych, schodów ruchomych. Świadczy również doradztwo w zakresie inwestycji związanych z transportem pionowym. Zajmuje się urządzeniami nowymi w nowych jak i starych obiektach budowlanych, a także urządzeniami istniejącymi, które należy doprowadzić do stanu używalności lub dostosować do obowiązujących przepisów. Doświadczenie firmy sięga roku 2002.[caption id="attachment_3271" align="alignnone" width="620"]
Podpisanie umowy z przedstawicielem firmy Komodo[/caption]

Kolejne umowy dotyczące reprezentacji podpisane zostaną w przeciągu trzech tygodni. Jest to kolejny etap na drodze budowania sieci sprzedaży, która docelowo swoim zasięgiem objąć ma cały kraj. Równolegle prowadzone są rozmowy z zagranicznymi dystrybutorami, aby automatyczne systemy parkingowe MODULO, tak jak pozostałe maszyny oferowane przez MAKRUM, wprowadzone zostały do sprzedaży zagranicznej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy promocją w Niemczech, krajach skandynawskich oraz na wschodzie.