MAKRUM wygrywa w sądzie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM wygrywa w sądzie
Data publikacji: 07.10.2013

W sprawie z powództwa MAKRUM S.A. przeciwko Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o – spółce prawa czeskiego z siedzibą w Pardubicach Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok wcześniejszej instancji.W powyższym wyroku zasądził na rzecz MAKRUM S.A. kwotę 190.428,67 EUR wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 października 2010 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Na dzień dzisiejszy należność ta wraz z odsetkami wynosi 255.810,92 EUR, zaś koszty procesu wynoszą 49.612,80 PLN.Niniejsze powództwo zostało wniesione z uwagi na fakt , iż Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o skorzystała z części gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie MAKRUM S.A. za zobowiązania spółki zależnej Heilbronn Pressen GmbH w Heilbronn.