Najważniejsze wydarzenia 2018 roku w Grupie Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku w Grupie Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 03.01.2019

Styczeń jest zawsze miesiącem podsumowań. Przygotowując się do publikacji sprawozdania finansowego za 2018 roku, której dokonamy niebawem, już teraz podsumować możemy najważniejsze wydarzenia minionych dwunastu miesięcy. To był z pewnością kolejny udany rok dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.!

Do najważniejszych wydarzeń minionych dwunastu miesięcy z pewnością należy wypłata dywidendy. Grupa Kapitałowa IMMOBILE podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami już trzeci rok z rzędu, po raz kolejny zwiększając stopę dywidendy. Wyniosła ona 0,07 zł na jedną akcję.

W tym roku dwukrotnie spotkaliśmy się w szerokim gronie z najaktywniejszymi reprezentantami naszego akcjonariatu – podczas czerwcowego WZA oraz grudniowego spotkania przedświątecznego, za każdym razem ciesząc się liczną frekwencją. Wzięliśmy udział i współorganizowaliśmy wiele inicjatyw z zakresu relacji inwestorskich (czaty, konferencje, videoprezentacje, spotkania wynikowe) i zawsze chętnie odpowiadaliśmy na pytania inwestorów oraz wszystkich osób zainteresowanych naszą spółką. Kolejny rok z rzędu otwarta polityką komunikacji była naszym wyróżnikiem na polskim rynku kapitałowym.

Rok 2018 był bardzo pomyślny dla segmentu deweloperskiego Grupy. Ukończyliśmy naszą sygnaturową inwestycję biurowo-usługową - biurowiec IMMOBILE K3, zlokalizowany w sercu Bydgoszczy. Zgodnie z planem przebiegała realizacja kolejnego etapu największego nowego osiedla w tym mieście – Platanowego Parku. Dodatkowo wystartowała druga etapowana inwestycja mieszkaniowa – Osiedle Uniwersyteckie. W zanadrzu segment ten ma już kolejne pomysły, o których na pewno poinformujemy w nowym roku!

Działalność hotelarska Grupy nie pozostawała w tyle – w 2018 roku otwarto dwa nowe hotele – w Sopocie oraz Poznaniu. Szybko dopasowały się one do nowego otoczenia rynkowego, zbierając pomyślne recenzje gości. Pierwszy pełen rok operował w ramach sieci zabytkowy Hotel Pod Orłem w Bydgoszczy. Nowy rok nada temu obiektowy świeży sznyt - trwają tu bowiem prace renowacyjne. Całej sieci Focus Hotels 2019 r. przyniesie zaś co najmniej jedno otwarcie, oczekujemy bowiem uruchomienia obiektu w Lublinie. Ruszą również pracę nad przebudową jednej z nieruchomości Grupy na kolejny hotel w Bydgoszczy.

Świetnie radził sobie segment przemysłowy, obejmujący produkcję i sprzedaż systemów przeładunkowych, parkingowych oraz maszyn krusząco-mielących. Stojąca na jego czele PROJPRZEM MAKRUM S.A., po okresie intensywnej restrukturyzacji, regularnie poprawia wyniki i jest coraz bardziej doceniana przez inwestorów, co uwidacznia kurs akcji tej spółki, wzrastając w ciągu tego roku o prawie 41%. Do najważniejszych czynników wzrostu w minionym roku, PROJPRZEM MAKRUM zalicza utrzymanie wysokiego poziomu eksportu i wzrost sprzedaży krajowej, wyprzedaż nierentownych aktywów, dynamiczny rozwój reaktywowanej gałęzi działalności – budownictwa przemysłowego, wzrost rozpoznawalności i sprzedaży marki MODULO Parking oraz stabilną pozycję największego sektora operacyjnego przemysłu - systemów przeładunkowych.

Z ekscytacją wkraczamy w Nowy Rok, widząc w nim dalszy potencjał rozwoju wszystkich spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Dziękujemy że jesteście z nami i życzymy sukcesów na wielu płaszczyznach oraz pomyślnych wyborów inwestycyjnych.