Newsletter Inwestora - KWIECIEŃ 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - KWIECIEŃ 2017
Data publikacji: 15.05.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.Kwiecień 2017 trwale zapisze się w historii spółki - jako termin publikacji pierwszego skonsolidowanego raportu rocznego po konsolidacji z przejętą w listopadzie roku ubiegłego spółką Projprzem S.A. Bardzo dobre wyniki (m.in: zysk netto +787%, przychody +8,5%, kapitał własny +50%) potwierdziły, iż przejęcie innej spółki giełdowej było słusznym krokiem w rozwoju Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Był to również miesiąc sukcesów dla sieci Focus Hotels - w pierwszym miesiącu funkcjonowania zabytkowego Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy w ramach sieci, podpisano również dwie umowy na kolejne obiekty w strategicznych miastach: Warszawie i Poznaniu. Co jeszcze miesiąc ten przyniósł naszej spółce i jak wpłynęło to na cenę akcji Grupy, przeczytać można w poniższej publikacji: