Newsletter Inwestora - LISTOPAD 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - LISTOPAD 2017
Data publikacji: 15.12.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.Listopad zarówno w Grupie Kapitałowej IMMOBILE, jak i w spółce PROJPRZEM, zdominowały takie wydarzenia jak publikacja wyników finansowych za trzeci kwartał 2017 r. oraz publikacja strategii rozwoju obu spółek. Jakie dodatkowe wydarzenia towarzyszyły nam w listopadzie - tego dowiecie się Państwo w poniższej publikacji.