Newsletter Inwestora – PAŹDZIERNIK 2019 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – PAŹDZIERNIK 2019
Data publikacji: 07.11.2019

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.W październikowym newsletterze zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie dla inwestorów organizowane przez Grupę Kapitałową IMMOBILE oraz powiązane z nim Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego dyskutowany będzie skup akcji własnych spółki. Informujemy także o innych inicjatywach Grupy z ostatniego miesiąca.