Nowe raporty BM Santander. Wyceny GKI, ATR i PJP mocno powyżej ceny rynkowej - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Nowe raporty BM Santander. Wyceny GKI, ATR i PJP mocno powyżej ceny rynkowej
Data publikacji: 05.01.2024

Biuro Maklerskie Santander przygotowało nowe raporty dotyczące wycen akcji Grupy Kapitałowej Immobile, Atremu i PJP Makrum. Zdaniem analityków, w przypadku wszystkich trzech spółek rynek mocno niedoszacowuje ich wartość.
Aktualizację wycen rozpoczęto od oceny wyników GKI za trzy kwartały 2023. Zdaniem analityków, są one rozczarowujące. - Spodziewamy się jednak odbudowy zysków w 4Q23P, dzięki spodziewanemu wzrostowi zysków w kluczowych spółkach zależnych: Atrem i PJP, a także solidnej kontrybucji z działalności mieszkaniowej. W 2024P spodziewamy się kontynuacji poprawy wyników, m.in. dzięki solidnemu portfelowi zamówień w pionie budowlanym, a także szacowanej poprawie efektywności w segmencie detalicznym – czytamy.
 Dla GKI analitycy obniżyli prognozę wyników finansowych na 2023 jednocześnie wierząc w poprawę wyników w roku 2024 i 2025. - Zarząd zwrócił uwagę na stopniowy wzrost liczby ofert składanych przez PJP Makrum na dostawę systemów przeładunkowych, co może potencjalnie przełożyć się na nowe kontrakty i wzrost sprzedaży r/r w 2024P.  Uważamy, że realizacja flagowych kontraktów Atremu, w tym kontraktu podpisanego z Orlenem o wartości ponad 250 mln zł, przebiega zgodnie z harmonogramem (…) Atremowi udało się również podpisać kilka dużych kontraktów w drugiej połowie 2023 r., co pozwoliło utrzymać portfel zamówień na wysokim poziomie, ok. 450 mln zł na koniec 3 kw. 2023. Wierzymy również w stopniową poprawę wyników działalności detalicznej, zgodnie z wytycznymi Zarządu – czytamy w raporcie.
 
Wycena metodą DCF i porównawczą mieści się w przedziale od 4,0 zł do 6,3 zł na akcję. Cena rynkowa to 2,7.
 
Raporty zostały przygotowane na podstawie umowy zawartej z emitentem, za wynagrodzeniem.