Podsumowanie I półrocza 2016 dla sektora przemysłowego - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie I półrocza 2016 dla sektora przemysłowego
Data publikacji: 14.09.2016

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. kontynuuje prace rozpoczęte w pierwszym półroczu 2016 roku. Nowe i rdzenne produkty własne to dla spółki klucz do osiągnięcia wzrostów w przemyśle. Ciągła praca i rozwój, wbrew sytuacji panującej w branży, pozwalają na utrzymanie na rynku pozycji, nad którą MAKRUM pracowało przez prawie 150 lat swojej działalności.W dalszym ciągu utrzymuje się niska cena ropy naftowej, co przekłada się na globalne spowolnienie w przemyśle (zwłaszcza w przemyśle morskim), w związku z czym, w dalszym ciągu widoczna jest większa aktywność sektorów lądowych związanych bezpośrednio z produktami własnymi MAKRUM, jak również z szeroko pojętym obszarem projektów przemysłowych.Przychody z segmentu przemysłowego w I półroczu 2016 roku były realizowane w MAKRUM Project Management Sp. z o.o. i MAKRUM Sp. z o.o., a działalność przemysłowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE koncentruje się na wyrobach własnych (m.in. młyny, suszarnie, kruszarki, przesiewacze wykorzystywane w przemyśle cementowym, surowców mineralnych, energetyce, papierniach i w innych działach) oraz realizacji urządzeń według indywidualnej dokumentacji klienta w sektorach:  • offshore (wyposażenie platform wiertniczych i statków obsługujących platformy np. rolki rufowe, wciągarki, A-ramy i inne),


  • marine (wyposażenie statków np. płetwy sterów, urządzenia pokładowe, dźwigi itp.),


  • maszynowym (wywrotnice wagonowe, lądowe urządzenia dźwigowe, elementy pras mechanicznych, elementy linii technologicznych),


  • górnictwa odkrywkowego (młyny, przenośniki, kruszarki itp.).


Wynik segmentu przemysłowego w pierwszym półroczu br. związany jest z osiągniętymi niskim przychodami (12,5 mln PLN) oraz dodatkowymi kosztami związanymi w wprowadzeniem na rynek nowych produktów – parkingów automatycznych oraz granulatora destruktu asfaltowego, a także szerokich działań pro sprzedażowych (uczestnictwo w targach, konferencjach branżowych oraz wizyty handlowe na rynkach zagranicznych). Spadek przychodów to wynik niskich cen ropy naftowej i praktycznie zerowych inwestycji w segmencie off-shore.W II kwartale br. nie nastąpiła znaczniejsza poprawa przychodów w segmencie przemysłowym. Na spadek popytu związanego z off-shore nałożyły się także przedłużające się procesy decyzyjne związane głównie z segmentem energetycznym oraz wolniejsze niż zakładano wprowadzanie na rynek nowych produktów Grupy (parkingi automatyczne, granulator).

[caption id="attachment_3791" align="aligncenter" width="633"]
[tys. zł.][/caption]

W dalszym ciągu działalność przemysłowa pozostaje istotna dla Grupy. Jej udział w przychodach jednak maleje – z 51% w pierwszym półroczu ubiegłego roku, do 27% obecnie. Ma to związek nie tylko z kondycją tego sektora, ale również z rozwojem hotelarstwa i developingu w strukturze Grupy, które sukcesywnie powiększają spektrum działalności i przychody.

Poniższe wykresy przedstawiają udział procentowy przychodów ze sprzedaży sektora przemysł w podziale na kraj pochodzenia oraz na rynki:

Na przełomie maja i czerwca 2016 odbyły się w Kielcach targi Autostrada, na których zostały zaprezentowane nowe produkty Makrum, w tym granulator destruktu asfaltowego, parkingi Modulo oraz szereg małych kruszarek. Po targach odnotowaliśmy bardzo dużą liczbę zapytań ofertowych związanych z tymi produktami. Aktualnie trwają testy granulatora u jednego z potencjalnych klientów, a systemy parkingowe wpisywane są w projekty budowlane.

Perspektywy segmentuSystem automatycznego parkowania działa na zasadzie poziomego oraz pionowego przesuwu platform pojazdowych. Takie rozwiązanie w znaczący sposób ogranicza ilość kubatury potrzebnej do zmagazynowania aut w porównaniu z technologią tradycyjną i dużą ilością zjazdów, podjazdów dróg komunikacji wewnętrznej itp. Jest to optymalne rozwiązanie dla deweloperów gdzie tą samą liczbę pojazdów można zmieścić bez potrzeby budowy dodatkowych podziemnych poziomów parkingowych.Granulator służy do rozdrabniania dostępnego destruktu asfaltowego, przystosowując go do powtórnego użycia w procesie budowy dróg i nawierzchni. Destrukt asfaltowy stanowi pełnowartościowy budulec stosowany w sektorze budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Szybko rozwijająca się technologia produkcji mieszanek bitumicznych powoduje, że mieszanki z zawartością destruktu asfaltowego są szeroko stosowane na świecie. Trend ten wspierają europejskie dyrektywy dotyczące wykorzystania odpadów przemysłowych oraz prawodawstwo niektórych krajów (np. Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono opodatkowanie składowania odpadów). Również w Polsce, w procesach budowy dróg i nawierzchni, coraz szerzej zwraca się uwagę na aspekty ekologiczne oraz ekonomiczne, które są niewątpliwą zaletą stosowania tego rodzaju recyklingu.W ostatnim okresie zaobserwowaliśmy zwiększenie zapotrzebowania przemysłu krajowego na maszyny polskiego pochodzenia o ugruntowanej jakości oraz dostępie do serwisu i części zamiennych. Dodatkowo, coraz więcej firm z kapitałem obcym również zaczyna dostrzegać polską jakość produkcyjną i myśl techniczną.Po spadkach cen ropy, nie oczekujemy, aby rynek offshore w roku 2016 był znaczący w portfelu segmentu przemysłowego i przewidujemy, że dopiero poziom 60-70 dolarów za baryłkę ropy pozwoli wznowić inwestycje w rynku offshore.W 2016 roku, poprzez oddział w Koninie, bierzemy udział w przetargach dotyczących produkcji maszyn i urządzeń na rynku energetyki i kopalń odkrywkowych. Ponadto, w 2016 roku realizowane będą w polskich elektrociepłowniach systemy nawęglania w których wykonaniu wyposażenia maszyn, MAKRUM ma szansę partycypować.