Podsumowanie roku 2017 dla segmentów działalności Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie roku 2017 dla segmentów działalności Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 08.01.2018

Developing, przemysł i hotelarstwo to trzy główne filary działalności notowanej na warszawskiej Giełdzie, Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Zapraszamy na podsumowanie, w którym opisujemy jakie sukcesy odnosiliśmy w poszczególnych sektorach w minionym roku 2017.

SEKTOR PRZEMYSŁOWYRok 2017 to rok dużych przemian w sektorze przemysłowym Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Związane były one głównie z działaniami formującymi nowy kształt sektora, po przejęciu również notowanej na GPW, spółki PROJPRZEM S.A. Działania te przyniosły naoczne skutki w wynikach trzeciego kwartału, który przyniósł podwojenie skonsolidowanego zysku netto i wartości EBITDA tej spółki. Również kurs akcji spółki PROJPRZEM pokazał pozytywne efekty przejęcia, wzrastając w 2017 roku o prawie 100%. Osiągnięte synergie podkreśliła finalizacja połączenia dwóch filarów sektora - marek PROJPRZEM oraz MAKRUM, które razem uformowały przemysłowego lidera PROJPRZEM MAKRUM S.A.Sprzedaż w segmencie systemów przeładunkowych charakteryzowała w 2017 roku wysoka dynamika wzrostu. Grupa kontynuowała działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Koronowie, gdzie wytwarzane są komponenty systemów przeładunkowych oraz parkingowych. Zakład ten posiada ogromny potencjał, który pozwalał będzie w przyszłości na wzrost produkcji i rozbudowę, w przeciwieństwie do nierentownego zakładu w Sępólnie Krajeńskim, który w 2017 roku decyzją Zarządu został sprzedany.

W roku 2017, w stosunku do roku poprzedzającego, widoczne jest ożywienie w segmencie przemysłu, w którym oferowane są produkty własne MAKRUM. Oczekujemy, iż wzrost aktywności inwestycyjnej w polskiej gospodarce pozytywnie wpłynie na przychody w tym zakresie. Grupa stawia na modernizację i poszerzenie linii produktowych tradycyjnych dla MAKRUM maszyn i urządzeń. Wprowadzenie do oferty Grupy granulatora destruktu asfaltowego jest rozwinięciem koncepcji tradycyjnych produktów MAKRUM. Spółka rozpoczęła już sprzedaż tego rodzaju urządzeń.

Rok 2017 przyniósł efekty wielomiesięcznej pracy związanej z przygotowaniem technicznym oraz marketingowym szerokiej gamy systemów parkingów automatycznych w postaci uzyskiwania pierwszych przychodów. Spółka jest obecnie w trakcie realizacji urządzeń parkingowych dla największych kontrahentów w branży, takich jak Mostostal czy Budimex. W listopadzie zakończono montaż systemów parkingowych w jednym z prestiżowych hoteli w Sopocie. Dynamiczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w obszarze parkingów jest strategicznym wyzwaniem w segmencie przemysłowym Grupy. Marka MODULO prezentowana była na międzynarodowych targach BUDMA 2017 w Poznaniu, na targach EXPOBUD we Lwowie (Ukraina) oraz na targach Autostrada i Europarking w Kielcach i innych, ciesząc się każdorazowo dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających.

Dla działalności w zakresie budownictwa przemysłowego została wyodrębniono spółkę PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Oddziały spółki zlokalizowane są w Poznaniu oraz Bydgoszczy, ale działalność spółki na tą chwilę obejmuje teren województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Spółka ta w 2017 roku była w okresie kształtowania swoich struktur, co wpływało negatywnie na wynik finansowy; nie przeszkodziło jednak w sukcesywnym zdobywaniu przez spółkę obiecujących wielomilionowych kontraktów.SEKTOR DEWELOPERSKIRok 2017 w sektorze deweloperskim przyniósł finalizację sprzedaży mieszkań dostępnych w ramach etapu 0 (zero) osiedla Platanowy Park.Ku końcowi dobiega budowa etapu I, składającego się z 148 mieszkań, 19 lokali usługowych oraz 164 miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. Na dzień publikacji ostatniego raportu okresowego Grupy za III kwartał (22.11.2017 r.) zostało zawartych 68 umów sprzedaży mieszkań tego etapu na łączną powierzchnię 3.148,43 m2, która stanowi 37,54 % dostępnej do sprzedaży PUM oraz zostało zawartych 7 umów na lokale usługowe o łącznej powierzchni 404,78 m2, która stanowi 38,20 % sprzedaży PU. Od tamtego okresu tempo sprzedaży sukcesywnie się zwiększa, w związku ze zbliżającym się zakończeniem budowy i rozpoczęciem przekazywania mieszkań nowym właścicielom.

W minionym roku przygotowano również i uzyskano pozwolenie na budowę etapu II osiedla Platanowy Park. W ramach tej budowy będzie realizowanych 195 mieszkań o łącznej powierzchni 11.249 m2, 5 lokali usługowych o łącznej pow. 219,5 m2 oraz 217 miejsca postojowe w garażu podziemnym.

Zgodnie z planami przebiegała w 2017 r. również budowa drugiego dużego projektu deweloperskiego Grupy Kapitałowej IMMOBILE - nowoczesnego biurowca klasy A - IMMOBILE K3, która zakończona zostanie w roku 2018.

Ponadto spółka prowadziła intensywne prace nad sposobem wykorzystania działki budowlanej w bydgoskim Fordonie oraz poszukiwaniami interesujących nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie, zarówno w Bydgoszczy, jak i na nowych rynkach w kraju.SEKTOR HOTELARSKIRok 2017 obfitował dla sieci w liczne sukcesy. W portfelu spółki znajdują się obecnie trzy umowy na uruchomienie hoteli w Warszawie, Poznaniu i Lublinie – łącznie ponad 400 pokoi. Dwa z nich (Poznań i Lublin) funkcjonować zaczną w nowym, 2018 roku, zaś hotel w Warszawie ukończony zostanie w roku 2020. Na ukończeniu jest też budowa obiektu w Sopocie, który rozpocznie swoje funkcjonowanie w kwietniu 2018.

W marcu 2017 otwarto nowy obiekt - ósmy w sieci, zabytkowy hotel Pod Orłem w Bydgoszczy, którego historia sięga początków XIX wieku. Jest to jeden z pierwszych hoteli, jakie powstały w mieście, obecnie jego architektoniczna ikona. Aktualnie odrestaurowany i nowoczesny obiekt posiada standard 4 gwiazdek i określany jest jako 'perła w koronie' sieci Focus. Oferuje gościom 75 pokoi, restaurację oraz 4 sale konferencyjne. W hotelu znajduje się także bar, siłownia i sauna.

Kamieniem milowym w działalności sektora było wyraźne zintensyfikowanie działań w kierunku ekspansji sieci Focus poza granice naszego kraju. Ich efektem było otwarcie pierwszego zagranicznego biura sprzedaży w Bukareszcie, gdzie spodziewać się można pierwszych zagranicznych otwarć. Ponadto rumuńskie biuro odpowiedzialne będzie za rozwój sieci na terenie Węgier, Czech oraz Słowacji.Spółka Focus Hotels S.A., zamknęła 2017 rok z kolejnymi wyróżnieniami, przyznanymi przez czołowy magazyn branży – Hotelarz. Dwa wyróżnienia przyznano w kategorii ‚sieć hotelowa’ oraz 'człowiek roku' dla Wiceprezesa Zarządu sieci, Łukasza Płoszyńskiego.Celem strategicznym jest sukcesywne pozyskiwanie od 2 do 4 obiektów w skali roku. W obszarze zainteresowania spółki nadal pozostają największe miasta Polski – Warszawa, Wrocław, Kraków, a także miasta mniejsze, mające powyżej 100 tysięcy mieszkańców, takie jak Rzeszów i Toruń. Zarząd prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące akwizycji kolejnych hoteli i planuje podpisanie kolejnych umów dzierżawy. Spółka kontynuuje także działania mające na celu wprowadzenie hoteli Focus na nowe rynki.

RELACJE INWESTORSKIERok 2017 był drugim rokiem z rzędu, kiedy spółka podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłata dywidendy nastąpiła dnia 30 września 2017 r. Na dywidendę przeznaczono ponad 4,5 mln zł. Zgodnie z deklaracjami zarządu, spółka chciałaby wypłacać dywidendę w kolejnych okresach.Ponadto, w 2017 roku, kontynuowaliśmy działania mające na celu dotarcie do szerokiego grona inwestorów indywidualnych, m.in. organizując pierwszy w historii spółki Dzień Inwestora, połączony z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Podczas tych niezwykle intensywnych dwóch dni gościliśmy ponad 80 osób. 1 lipca uczestnicy wydarzenia odwiedzili najważniejsze fabryki i inwestycje Grupy: zakład produkcji systemów przeładunkowych w Koronowie, plac budowy inwestycji deweloperskiej Platanowy Park na Os. Leśnym i biurowca IMMOBILE K3 przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy oraz hale produkcyjne Makrum. Inwestorzy zapoznali się również z ofertą automatycznych systemów parkingowych Modulo.

Kontynuować zamierzamy również organizację Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w ciągle mało spotykanej wśród polskich spółek giełdowych formule opartej na wysokiej frekwencji inwestorów, gdzie gościmy regularnie nawet 60 osób. Pod koniec roku zorganizowaliśmy również kolejne już spotkanie świąteczne, na które zaprosiliśmy akcjonariuszy i sympatyków spółki.

W 2017 roku przedstawiciele Grupy wzięli także udział w licznych wydarzeniach promujących firmę na forum inwestorów, z konferencją Wall Street w Karpaczu na czele, w której uczestniczymy cyklicznie już od kilku lat.

Jeśli nie śledzili Państwo Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2017 roku, zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi wydaniami newslettera, które prezentują skrót wydarzeń z każdego miesiąca oraz zachęcamy do zapisania się na listę dystrybucyjną newslettera spółki.W Nowym Roku 2018 zaś, wszystkim Inwestorom pragniemy życzyć dużych zysków, w szczególności z inwestycji w akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.