Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 05.07.2021

Ostatniego dnia czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Tradycyjnie już, spotkanie odbyło się w należącym do Grupy Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Akcjonariusze, podjęli kluczowe decyzje oraz dyskutowali o najważniejszych wydarzeniach w spółce.Wśród podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GK IMMOBILE uchwał, znalazły się uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki (finansowego, zarządu oraz o wynagrodzeniach), udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej oraz zmian w statucie. Zachęcamy do lektury pełnego tekstu podjętych podczas spotkania uchwał.

Spotkanie rozpoczęło się przed godziną 13:00 rejestracją uczestników i częścią oficjalną, podczas której Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Przedstawiono również krótkie omówienie bieżącej sytuacji i perspektyw we wszystkich sektorach działalności Grupy. Wydarzenie jak zawsze zakończył wspólny obiad i rozmowy kuluarowe, które goście mieli przyjemność odbywać w świeżo wyremontowanej Sali Kolumnowej Hotelu Pod Orłem, w której już niebawem swoje funkcjonowanie rozpocznie wyjątkowa restauracja Gdańska 14.

Niestety z uwagi na ciągle aktualne restrykcje i ostrożność w podejściu do zgromadzeń, tegoroczne WZA odbyło się przy niższej frekwencji niż zazwyczaj. Gościliśmy ponad 30 Akcjonariuszy, którym serdecznie dziękujemy za obecność.