Publikacja Raportu Finansowego za rok 2015 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja Raportu Finansowego za rok 2015
Data publikacji: 21.03.2016

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji Raportu Finansowego za rok 2015.Przejdź do formularzy Raportu na naszej stronie internetowej

Grupa Kapitałowa IMMOBILE w 2015 roku zanotowała 98,31 mln zł. przychodu z działalności całej Grupy. W ubiegłym roku osiągnięty wynik to 90,86 mln, co oznacza wzrost w wysokości 8,2%. Jest to trzeci z rzędu rok zakończony satysfakcjonującym wzrostem. EBITDA w 2015 roku osiągnęła wartość 17,9 mln, czyli 6,7 mln więcej niż w roku 2014. Wypracowany zysk z działalności operacyjnej to 9,6 mln. Wobec 4,5 mln za rok ubiegły daje to ponad dwukrotny wzrost – 113%Na uwagę zwracają w szczególności dobre wyniki osiągnięte w segmencie hotelarskim – wzrost zarówno przychodów jak i rentowności oraz EBITDA na wysokim poziomie 9,2 mln zł.W sektorze przemysłowym nie udało się osiągnąć wyższych przychodów niż w roku ubiegłym, głównie w następstwie słabej koniunktury w sektorze off-shore spowodowanej niskimi cenami ropy naftowej. Cieszy jednak wzrost dochodu operacyjnego sektora i jego dobre perspektywy na kolejny rok – w świetle nowych produktów przemysłowych Makrum, oczekujemy lepszych wyników w kolejnym roku.Po raz pierwszy w strukturze przychodów uwzględniono segment deweloperski, który ubiegły rok zakończył zyskiem z działalności operacyjnej 1,15 mln oraz przychodem 12 mln, co równe jest 12% przychodu całej Grupy. W kolejnych latach prognozujemy zwiększanie znaczenia tego segmentu w związku z kontynuacją kolejnych etapów inwestycji Platanowy Park oraz rozszerzeniem działalności deweloperskiej poza Bydgoszcz.