Pytania Inwestorów: komunikacja z inwestorami / polityka dywidendowa - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pytania Inwestorów: komunikacja z inwestorami / polityka dywidendowa
Data publikacji: 05.08.2016

Zapraszamy na cykl wpisów z serii Pytania Inwestorów, gdzie publikować będziemy pogrupowane tematycznie pytania otrzymywane od inwestorów zainteresowanych naszą spółką, wraz z naszymi odpowiedziami na nie. Grupa Kapitałowa IMMOBILE stawia na rozwój swojej polityki informacyjnej, czego wyrazem jest otwarta i aktywna komunikacja z inwestorem.Chętnie i niezwłocznie odpowiadamy na pytania nadsyłane różnymi kanałami komunikacji, oferujemy też możliwość spotkania i rozmowy z Zarządem spółki. Mamy nadzieję na rozwój tego trendu na polskiej Giełdzie. Jak wskazują badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jakość komunikacji spółek ciągle się pogarsza. Zgodnie z zeszłorocznymi badaniami SEG na ten temat, ponad 40 proc. spółek nie odpowiada na żadne pytania kierowane do nich przez inwestorów, a zaledwie 11 proc. odpowiada na wszystkie pytania.W pierwszej części cyklu przedstawiamy pytania związane z tematyką komunikacji z inwestorami oraz polityki dywidendowej spółki. W kolejnych blokach tematycznych pytań do inwestorów, odpowiemy m.in. na te dotyczące aktywności spółki na giełdzie, rozwoju, zakupów i akwizycji. Zapraszamy.
Komunikacja z Inwestorami  1. Jak wyglądają Państwa WZA? Czy warto w nich uczestniczyć czy są to spotkania czysto formalne w kameralnym gronie?
Od jakiegoś czasu prowadzimy unikatową politykę związaną z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy. Odchodzimy od zwięzłej, czysto sformalizowanej ich formy, rozwijając je w spotkania na których nasi akcjonariusze mogą wymieniać z nami swoje opinie i zdobywać wiedzę na temat spółki. Na ostatnich WZA gościmy regularnie około 40 akcjonariuszy – jesteśmy dumni, że tyle osób docenia naszą otwartą politykę informacyjną i orientację na akcjonariat indywidualny.  1. Czy jest możliwość aby spółka zawsze prezentowała się na corocznej konferencji dla inwestorów indywidualnych "Wall Street" w Karpaczu? i Profesjonalny Inwestor w Zakopane
Oczywiście, jesteśmy zadowoleni z naszej dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych i zamierzamy ją kontynuować. W szczególności zamierzamy brać czynny udział zarówno w konferencji "Wall Street" jak i "Profesjonalny Inwestor" - w tym roku gościmy na obu konferencjach kolejny rok z rzędu.Dywidenda / polityka dywidendowa  1. Kiedy Grupa Kapitałowa IMMOBILE będzie wypłacać dywidendę?
W roku 2016 Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,05 zł na akcję. Grupa przeznaczy na ten cel łączną kwotę 3 643 147 zł. Dniem nabycia prawa do dywidendy będzie 22.08.2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 12.09.2016 r.  1. Jaka jest polityka dywidendowa Grupy?
Do tej pory zyski przeznaczaliśmy na rozwój Grupy. Ze względu na duże nadwyżki finansowe wygenerowane w zeszłym roku oraz chęć zainteresowania nowych akcjonariuszy, zaczęliśmy rozważać wypłatę dywidendy już w tym roku. Skonsultowaliśmy ten pomysł z akcjonariuszami, którzy pojawili się na ostatnim WZA, w efekcie czego podjęta została uchwała zatwierdzająca wypłatę. Wkrótce planujemy określić szczegóły naszej polityki dywidendowej.