Prace archeologiczne na terenie inwestycji IMMOBILE K3: bogato w znaleziska lecz zgodnie z harmonogramem - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Prace archeologiczne na terenie inwestycji IMMOBILE K3: bogato w znaleziska lecz zgodnie z harmonogramem
Data publikacji: 29.07.2016

Trwają prace na terenie inwestycji IMMOBILE K3 – budowie biurowca zlokalizowanego w samym sercu miasta – na bydgoskim Placu Kościeleckich. To właśnie lokalizacja jest głównym powodem tak dużego zainteresowania inwestycją – przede wszystkim przez fakt, że trwale odmieni ona ścisłe centrum Bydgoszczy oraz stanie się pożądaną i prestiżową lokalizacją dla prowadzenia biznesu w tym mieście.[caption id="attachment_3501" align="aligncenter" width="602" class=" "]
Odkrycia na terenie Placu Kościeleckich, fot. Dariusz Bloch (źródło)[/caption]

Inwestycja IMMOBILE K3 budzi wielkie zainteresowanie również w innym kontekście – prowadzonych aktualnie na jej terenie prac archeologicznych. Lokalne media oraz bydgoszczanie z zaciekawieniem analizują znaleziska wykopane przez archeologów. To pierwsze prace o tak dużej skali, prowadzone w tym rejonie miasta. Wcześniejsze odkrycia dotyczyły Starego Rynku i terenu, na którym znajdują się nowe kamienice przy ul. Mostowej. Badany obecnie obszar wpisany jest do rejestru zabytków, dlatego też archeolodzy liczyli się z możliwością ciekawych odkryć. Z poprzednich badań i ze źródeł kartograficznych wiadomo, że na terenie tym miasto rozwijało się od wczesnego średniowiecza. Odsłonięto drewniane i kamienne relikty starorzecza Brdy, pozostałości późniejszego mostu oraz wiele drobnych przedmiotów codziennego użytku.- "Odnaleźliśmy tysiące fragmentów ceramiki naczyniowej, szkła (butelki, buteleczki apteczne, talerze, elementy zastawy stołowej), przedmioty wykonane z metalu i kości, w tym łyżwę. Wyniki badań to kolejna cegiełka do rekonstrukcji historii i topografii dawnej Bydgoszczy" – tak o znaleziskach opowiadał Gazecie Pomorskiej archeolog Robert Grochowski.

Za wykopaliska odpowiadają dwie bydgoskie firmy archeologiczne: Aureus Anny Retkowskiej i CASTRUM Roberta Grochowskiego. Prace rozpoczęły się 6 czerwca, przebiegają zgodnie z założeniami Inwestora i wedle zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania w części północnej już się zakończyły. W południowej części potrwają prawdopodobnie do początku przyszłego tygodnia. Na odsłonięcie czeka jeszcze centralny fragment działki.Pomimo, że archeolodzy są zaskoczeni rozmiarem znaleziska na działce przy placu Kościeleckich w Bydgoszczy, całość prac przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Nie przewiduje się żadnych opóźnień związanych z kontynuacją budowy biurowca IMMOBILE K3. Wszelkie dokonane odkrycia są skrzętnie fotografowane i archiwizowane.- Konstrukcje są ręcznie odsłaniane i oczyszczane. Następnie wszystko jest dokumentowane na zdjęciach i na rysunkach. Część tych znalezionych elementów zostanie poddana konserwacji. W ziemi znajdujemy także wiele zabytków ruchomych. To między innymi szkło, naczynia gliniane i fajansowe z różnych okresów. Szacujemy, że najstarsze pochodzą z XV wieku. Po konserwacji przekażemy je do Muzeum Okręgowego – mówi archeolog Anna Retkowska w rozmowie z Expressem Bydgoskim.

[caption id="attachment_2311" align="aligncenter" width="601"]
IMMOBILE K3, wizualizacja, mat. własne[/caption]Więcej na ten temat przeczytać można na łamach Gazety Pomorskiej oraz Expressu Bydgoskiego.