Kolejne 2% zaangażowania w akcje Projprzem S.A. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kolejne 2% zaangażowania w akcje Projprzem S.A.
Data publikacji: 27.07.2016

Drugi tydzień z rzędu przyniósł spółce Grupa Kapitałowa IMMOBILE kolejne powiększenie zaangażowania w akcjach Projprzem S.A. Spółka ta, raportem nr 56/2016 z dnia 22 lipca 2016 r., poinformowała o nabyciu przez swojego największego akcjonariusza 4 750 sztuk akcji na okaziciela.

Po dokonaniu transakcji ogłoszonych powyższym raportem, Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne 2.399.992 akcje zwykłe na okaziciela Projprzem S.A., co stanowiło 40,12% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dawały prawo do wykonywania 2.399.992 głosów na WZ spółki, co stanowiło 31,55% ogólnej liczby głosów wynikających z akcji.Jest to 2% wzrost w stosunku do ilości akcji ogłoszonych w poprzednim raporcie nr 55/2016, kiedy to stan zaangażowania GKI wynosił 37,56% kapitału zakładowego i 29,54% głosów na WZA Projprzemu. W związku z wymogiem prawnym informowania o wzroście zaangażowania tej wysokości, spółka przekazała stosowną informację o fakcie zakupu akcji Projprzem.Zapoznaj się z wpisem dotyczącym poprzedniego zwiększenia zaangażowania GK IMMOBILE w akcje Projprzem S.A. oraz opisującym historię transakcji związanych z akcjami tej spółki.Decyzja co do dalszego charakteru inwestycji w akcje tej spółki uzależniona będzie od:  • oceny sytuacji finansowej PROJPRZEM S.A. i możliwych do osiągnięcia efektów synergii,


  • przebiegu sporu prawnego (GKI S.A. została pozwana przez Spółkę jak i sama wniosła powództwo przeciw części Akcjonariuszy z tzw. Grupy bydgoskiej),


  • ewentualnej możliwości poparcia strategii GKI S.A. wobec PROJPRZEM S.A. przez pozostałych Akcjonariuszy,


  • aktualnego kursu akcji PROJPRZEM S.A.,


  • możliwości finansowych Grupy GKI,


  • oceny efektów finansowych ewentualnego zbycia posiadanego pakietu akcji,


  • podaży akcji PROJPRZEM S.A.